نمونه کار مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک شماره ۱