طراحی سایت پاساژها

طراحی سایت پاساژ | قیمت طراحی سایت پاساژ
  /  طراحی سایت پاساژها

تماس می گیریم!

سفارش طراحی سایت پاساژ

لطفا با دقت متن قرارداد را مطالعه فرمایید و فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرایند قرارداد
 1. لطفا خدمات مورد نظر خود را انتخاب فرمایید.
 2. مبلغ قرارداد را به صورت آنلاین پرداخت نمایید
 3. مفاد قرارداد را با دقت مطالعه فرمایید.
 4. شماره فاکتور پرداختی را همراه با اطلاعات شخصی خود در فرم زیر وارد نمایید.
 5. منتظر تماس کارشناسان ما بمانید.
متن قرارداد

قرارداد سایت پاساژ

بسمه‌تعالی

تفاهم‌نامه

ماده 1– طرفین تفاهم‌نامه

11 مشخصات طرف قرارداد

شرکت / شخص …………………………………………………………………… ، شماره ثبت: ……………………….. ، شناسه / کد ملی …………………………………. ، با نمایندگی صاحبان امضاء شرکت برابر آگهی روزنامه رسمی، با شماره تماس: ………………………………….. ، به نشانی: ……………………………………………………………………………………………………………… ، کدپستی: ……………………………….. به عنوان طرف قرارداد معرفی می‌شود.

 

12 مشخصات مجری طرح

مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک ، به نمایندگی آقای محمد پارسا مجد ، به شماره ملی 37701018930 ، (به سمت مدیر عامل)، به نشانی: شیراز سیاحتگر نبش کوچه 41 شهید بهشتی پلاک 230 واحد 2 ، كدپستی: 7173983549 ، به شماره تماس:  38209523 به عنوان مجری طرح معرفی می­شود.

 

ماده 2– موضوع و موارد قابل ارائه در قرارداد

نام خدمت :

شامل خدمات :

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در این قرارداد، به مبلغ ………………………………………………… تومان می باشد که 60% از این مبلغ بعنوان پیش پرداخت دریافت می گردد و مابقی طی دو مرحله به صورت ماهانه از تاریخ شروع قرارداد تسویه میگردد .

نحوه پرداخت بصورت واریز به شماره شبا IR16 0120 0000 0000 4654 5614 92 و یا شماره کارت 6104337820101994 بنام محمد پارسا مجد نزد بانک ملت می‌باشد .

ماده 4 مدت انجام قرارداد

مدت زمان قرارداد طبق پکیج ارائه شده در پیوست قرارداد از تاریخ ………/………/……………. تا تاریخ ………/………/……………. انجام میشود.

 

ماده 5 تعهدات مجری طرح

مجری طرح متعهد می­شود، هرگونه اطلاعات فنی و غیرفنی طرف قرارداد را محرمانه تلقی کند. این اطلاعات شامل (نه محدود به) شرایط قرارداد، کلیه اطلاعات مالی، خريدها، توليدات، اطلاعات کاربران سایت و اپلیکیشن، کارکنان، اطلاعات مربوط به تعداد و شرایط فروش سایت و غیره است. طرف دوم متعهد می­شود، اطلاعات دریافتی را نزد اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی فاش نکند. در صورت افشای هرگونه اطلاعات دریافتی، طرف قرارداد حق وصول خسارات وارده را دارد .

مجری طرح موظف است موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده و با تأیید کارفرما انجام دهد .

هر گونه تقاضای تغییر در عملکرد برنامه که فراتر از تعهدات مجری طرح در ماده دو قرارداد باشد با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام پذیر است .

مجری طرح متعهد می‌شود ناظر فنی پروژه را پس از تکمیل سایت در یک جلسه آموزشی ، آموزش داده و ناظر را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از سایت و خدمات آشنا سازد .

مجری طرح تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقدار که در ماده دو شماره قرارداد آمده است موظف به انجام این کار است .

مسئولیت هر گونه تعدیل و تغییراتی که در کدهای برنامه طرف قرارداد صورت پذیرد و همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیر سایت که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت شود کا ملا به عهده طرف قرارداد بوده و مجری طرح تعهدی نسبت به رفع آن ندارد. هزینه رفع این گونه اشکاالت طبق تعرفه های روز مجری طرح و با توافق طرفین در آن زمان، احتساب و توسط طرف قرارداد به مجری طرح پرداخت می شود .

مجری طرح موظف است با نماینده تام الاختیار طرف قرارداد همکاری و مساعدت کامل نموده و تحویل پروژه را به تأیید ناظر فنی طرف قرارداد برساند .

 

ماده 6- تعهدات طرف قرارداد

طرف قرارداد موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه ، اطلاعات مورد نیاز سایت (از قبیل تصاویر ، لوگو ، محتوا و …) را در هر زمانی که مجری طرح درخواست می کند و در اسرع وقت در اختیار مجری طرح قرار دهد .

طرف قرارداد متعهد می گردد در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه بصورت کتبی به مجری طرح معرفی کند .

حفظ رمز ها و شناسه ی ورود به بخش مدیریت بر عهده ی طرف قرارداد است .

چنانچه چند طرح اولیه توسط مجری طرح جهت بررسى به طرف قرارداد ارائه گردد، طرف قرارداد پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به مجری طرح بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير طرح ها نخواهد داشت.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده طرف قرارداد می‌باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری طرح پرداخت می‌گردد.

در صورتی که نماینده طرف قرارداد تغییر یابد، طرف قرارداد می بایست به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، طرف قرارداد می‌بایست هزینه تعیین شده از سوی مجری طرح جهت انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.

ماده 7 – حل اختلاف – داوری

رسیدگی به اختلاف در ایران و به زبان فارسی و در نشانی داور مرضی الطرفین انجام خواهد شد و پس از ارسال اظهارنامه به نشانی داور توسط هر یک از طرفین که خواهان رسیدگی به اختلاف می باشند، داور مرضی الطرفین با تعیین احد از همکاران وکیل یا کارشناس موسسه رسیدگی را آغاز و ظرف یک ماه با دعوت از طرفین رسیدگی و اقدام به صدور رای و ابلاغ ان از طریق ارسال اظهارنامه می نماید. کلیه اوراق از جمله وقت رسیدگی و رای داوری به نشانی اعلامی طرفین در قرارداد ابلاغ می گردد. رای داور قطعی و لازم الاجرا می باشد .

 

ماده 8- شرایط فسخ قرارداد

در صورت عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در تفاهم­نامه از جانب مجری طرح، طرف قرارداد حق فسخ تفاهم‌نامه را به صورت یکجانبه دارد. فسخ تفاهم‌نامه با ارسال نامه‌‌ سربرگ­دار طرف قرارداد به نشانی مندرج در تفاهم‌نامه ابلاغ می‌شود. تاریخ ابلاغ نامه به نشانی مذکور تاریخ فسخ محسوب می‌شود. فسخ تفاهم­نامه مانع از وصول خسارات قانونی و قراردادی توسط طرف قرارداد نیست .

 

ماده 9 شرایط خاص

در مواردی که به علل شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیر ممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب و با توافق طرفین صورت می گیرد . در صورت فوت یا از کار افتادگی نماینده مجری طرح که باعث عدم انجام ادامه ی کار شود ، مجری طرح تنها موظف است که مبالغ دریافت شده را به طرف قرارداد بازگرداند و قرارداد فسخ شود .

ماده10  – تغییر موارد تفاهم‌نامه

هرگونه پیشنهاد برای تغییر، جرح یا تعدیل هر یک از مفاد و شرایط این تفاهم‌نامه با توافق کتبی طرفین از طریق تنظیم الحاقیه انجام می‌شود .

 

ماده 11- ناظر تفاهم­نامه

جهت نظارت بر تفاهم‌نامه‌ حاضر از جمله نظارت بر انجام تعهدات و انجام هماهنگی‌­های لازم آقا/خانم: ……………………………………… به شماره ملی: ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر طرف قرارداد و آقا/خانم: ……………………………… به شماره ملی ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر مجری طرح انتخاب می‌شوند و طرفین متعهد هستند که کمال همکاری را با ناظر طرف دیگر داشته باشند.

تبصره 2- تغییر ناظر از جانب هریک از طرفین نیازمند معرفی­نامه کتبی به طرف مقابل است.

 

ماده 12- نسخ تفاهم­نامه

این تفاهم‌نامه در 12ماده، 2 تبصره،  …… پیوست و 2 نسخه بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است. طرفین تفاهم­نامه پس از مطالعه کامل تفاهم­نامه و اطلاع از مفاد آن در کمال صحت و سلامت عقل و اراده اقدام به امضاء تفاهم­نامه می­کنند و هر یک از نسخه‌های تفاهم­نامه دارای اعتبار واحد است .

 

                   طرف قرارداد                                                                                                                                                              مجری طرح              

………………………………………                                                                                                                                                   مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک

فرم قرارداد

نکته های مهم در طراحی سایت پاساژ ها

طراحی سایت پاساژ ها و مراکز تجاری یکی از جدید ترین روش هایی است که مدیران و صاحبان این مراکز برای جلب توجه مشتریان به کار می برند. طراحی سایت پاساژ ها این امکان را فراهم می کند تا مشتریان با مدیران مجموعه و حتی مغازه هایی موجود در پاساژ ارتباط نزدیک تری برقرار کند و همین امر موجب می شود تا افراد بیشتری تمایل به بازدید از پاساژ و خرید از مغازه های موجود در آن داشته باشند.

اهمیت قالب و رنگ در طراحی سایت پاساژ ها

از آن جایی که در طراحی سایت پاساژ ها مخاطب در واقع عموم مردم هستند می توان از انواع رنگ ها و قالب بندی های منحصر به فردی استفاده نمود. می توان اشاره کرد که زیبایی و جذابیت در طراحی سایت پاساژ ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این خصوص استفاده از رنگ های متنوع و شاد می تواند انتخاب مناسبی باشد. علاوه بر رنگ بندی مناسب استفاده از عکس ها و تصاویر با کیفیت نیز می تواند در افزایش جذابیت سایت تاثیرگذار باشد. اگر شما صاحب یک مجموعه تجاری و یا پاساژ هستید فراموش نکنید که هرگز نباید از قالب های آماده در طراحی سایت پاساژ ها استفاده نمایید. استفاده از این قالب ها محدودیت هایی برا برای شما به همراه دارد که می توان خسارات فراوانی به بار آورده و شما را از اهداف خود دور نماید.

از آنجایی که امروزه استفاده از موبایل های هوشمند و انواع تبلت ها در میان مردم رواج فراوانی یافته است. در زمان طراحی سایت پاساژ ها باید به این نکته توجه نمود مه طراحی به صورت رسپانسیو بوده تا در تمام دستگاه ها با سایز های متفاوت صفحه نمایش به خوبی نمایش داده شود.

در طراحی سایت پاساژ ها چه بخش هایی وجود دارد؟

برای طراحی سایت پاساژ ها لازم است در ابتدا بخش های مورد نظر را مشخص نمایید و بر اساس آن طراحی و برنامه نویسی مورد نیاز انجام شود. یکی از بخش های مهم در خصوص طراحی سایت پاساژ ها بخش درباره ما و تماس با ما است. بخش درباره ما به معرفی پاساژ، صاحبان آن و به طور کلی فعالیت پاساژ خواهد پرداخت. اما بخش تماس با بخش است که در آن علاوه بر نمایش آدرس و شماره های تماس با پاساژ که معمولا بر روی نقشه گوگل نیز قابل مشاهده خواهد بود، می توان بخشی برای ارتباط با مشتریان قرار داد.  این بخش معمولا به شکل فرم های مرسوم می تواند قرار داده شود. قرار دادن شماره تماس های مربوط به بخش های اداری و اجرایی پاساژ نیز می تواند پیشنهاد مناسبی باشد.

یکی دیگر از کاربرد های طراحی سایت پاساژ ها معرفی برنامه و اتفاقاتی است که در طول سال در پاساژ روی خواهد داد.  به عنوان مثال جشنواره های فروش سراسری و یا بر گزاری مسابقات و جشن هایی که در پاساژ برگزار می شود می تواند از طریق بنرهای جذابی به مخاطبان اطلاع رسانی شود.

سایر امکانات ویژه در طراحی سایت پاساژ ها

امروزه رونق خرید اینترنتی و آنلاین در میان همه افراد جامعه منجر شده تا در طراحی سایت پاساژ ها هم به این نکته توجه ویژه شود. می توان در طراحی سایت پاساژ ها بخش را برای فروش آنلاین اجناس در نظر گرفت تا افراد بیشتری بتوانند از امکانات پاساژ بهره مند شود. بسیاری از مغازه ها به تنهایی اقدام به فروش آنلاین می کند و اگر بتوان این خدمات فروش آنلاین را در قالب طراحی سایت پاساژ ها ارائه نمود اعتبار مناسبی برای سایت و حتی پاساژ به همراه خواهد آورد.

در طراحی سایت پاساژ می توان بخشی را برای ارتباط مغازه داران سایت با یکدیگر در نظر گرفت. بخشی برای تبادل نظر و مشورت در خصوص برنامه های پاساژ که می تواند موجب نزدیکی بیشتر همه افراد شاغل در این محل ها گردد.

قرار دادن اطلاعات سایت در شبکه های اجتماعی مختلف و لینک کردن آن ها با هم نیز از دیگر کاربرد های طراحی سایت پاساژ ها است که می تواند در جلب مشتریان موثر باشد. استفاده از شبکه های اجتماعی را می توان به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زندگی های امروزی دانست و استفاده از این پتانسیل تبلیغاتی موثر و کم هزینه با استفاده از طراحی سایت پاساژ ها موضوعی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.

پنل مدیریتی در طراحی سایت پاساژ ها

استفاده از پنل های مدیریتی که کاربران سایت به آسانی بتوانند از طریق آن ها محتوای سایت را به روز رسانی نمایند از دیگر نکاتی است که در موضوع طراحی سایت پاساژ ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. پنل مدیریتی باید این امکان را برای مدیر سایت فراهم کند تا تصاویر و مطالب موجود در سایت مدیریت نماید. به عنوان مثال هنگامی که مغازه جدیدی در سایت شروع به فعالیت می کند، درج اطلاعات این فعالیت جدید باید از طریق پنل مدیریتی انجام شود یا زمانی که جشنواره فروش ویژه ای در حال برگزاری است، اخبار مربوط به آن می تواند از این طریق در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

سوالات متداول

چطور مطمئن باشم که میتونید طرحی رو طراحی کنید که من خوشم بیاد؟

 پیشنهاد می کنم نمونه کارهای طراحیمون رو ببینید و خودتون رو بذارید جای اون مشتری ها. تصور کنید که اون مشتری ها چه نیازی داشتند و از طرحشون چه خروجی هایی گرفتن. ما سال هاست که کارمون اینه و با افراد، سلایق و مشاغل زیادی کار انجام دادیم و رضایتشون رو جلب کردیم. کافیه بهمون اعتماد کنید و حوصله به خرج بدید. با این حال نگران نباشید. اگر حس کردید طرح مورد پسندتون نیست، تغییرش میدیم تا جایی که مورد پسندتون قرار بگیره. هر سفارش طراحی توی این مجموعه با همفکری یک تیم طراحی حرفه ای که بیش از ۱۰ سال سابقه کار موفق توی بازار دارن انجام میشه. خیالتون راحت باشه که بازار هدف شما و مشتریانتون رو به خوبی میشناسیم. فرمی که هنگام ثبت سفارش تکمیل میکنید و همفکری هایی که در ابتدای سفارش از خودتون گرفته میشه ، باعث میشه شما رو به رسوندن طرح دلخواهتون نزدیکتر کنه.

سوال شما؟

  این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

  0 0 رای
  امتیاز شما
  خانه آموزشگاه وبلاگ فروشگاه فریلنسری