طراحی سایت نویسندگان

طراحی وب سایت نویسندگان | هزینه سایت نویسندگان |طرح اختصاسی سایت نویسندگان
  /  طراحی سایت نویسندگان

تماس می گیریم!

سفارش طراحی سایت نویسندگان

لطفا با دقت متن قرارداد را مطالعه فرمایید و فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرایند قرارداد
 1. لطفا خدمات مورد نظر خود را انتخاب فرمایید.
 2. مبلغ قرارداد را به صورت آنلاین پرداخت نمایید
 3. مفاد قرارداد را با دقت مطالعه فرمایید.
 4. شماره فاکتور پرداختی را همراه با اطلاعات شخصی خود در فرم زیر وارد نمایید.
 5. منتظر تماس کارشناسان ما بمانید.
متن قرارداد

قرارداد سایت نویسندگان

قرارداد سایت سالن زیبایی

بسمه‌تعالی

تفاهم‌نامه

ماده 1– طرفین تفاهم‌نامه

11 مشخصات طرف قرارداد

شرکت / شخص …………………………………………………………………… ، شماره ثبت: ……………………….. ، شناسه / کد ملی …………………………………. ، با نمایندگی صاحبان امضاء شرکت برابر آگهی روزنامه رسمی، با شماره تماس: ………………………………….. ، به نشانی: ……………………………………………………………………………………………………………… ، کدپستی: ……………………………….. به عنوان طرف قرارداد معرفی می‌شود.

 

12 مشخصات مجری طرح

مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک ، به نمایندگی آقای محمد پارسا مجد ، به شماره ملی 37701018930 ، (به سمت مدیر عامل)، به نشانی: شیراز سیاحتگر نبش کوچه 41 شهید بهشتی پلاک 230 واحد 2 ، كدپستی: 7173983549 ، به شماره تماس:  38209523 به عنوان مجری طرح معرفی می­شود.

 

ماده 2– موضوع و موارد قابل ارائه در قرارداد

نام خدمت :

شامل خدمات :

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در این قرارداد، به مبلغ ………………………………………………… تومان می باشد که 60% از این مبلغ بعنوان پیش پرداخت دریافت می گردد و مابقی طی دو مرحله به صورت ماهانه از تاریخ شروع قرارداد تسویه میگردد .

نحوه پرداخت بصورت واریز به شماره شبا IR16 0120 0000 0000 4654 5614 92 و یا شماره کارت 6104337820101994 بنام محمد پارسا مجد نزد بانک ملت می‌باشد .

ماده 4 مدت انجام قرارداد

مدت زمان قرارداد طبق پکیج ارائه شده در پیوست قرارداد از تاریخ ………/………/……………. تا تاریخ ………/………/……………. انجام میشود.

 

ماده 5 تعهدات مجری طرح

مجری طرح متعهد می­شود، هرگونه اطلاعات فنی و غیرفنی طرف قرارداد را محرمانه تلقی کند. این اطلاعات شامل (نه محدود به) شرایط قرارداد، کلیه اطلاعات مالی، خريدها، توليدات، اطلاعات کاربران سایت و اپلیکیشن، کارکنان، اطلاعات مربوط به تعداد و شرایط فروش سایت و غیره است. طرف دوم متعهد می­شود، اطلاعات دریافتی را نزد اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی فاش نکند. در صورت افشای هرگونه اطلاعات دریافتی، طرف قرارداد حق وصول خسارات وارده را دارد .

مجری طرح موظف است موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده و با تأیید کارفرما انجام دهد .

هر گونه تقاضای تغییر در عملکرد برنامه که فراتر از تعهدات مجری طرح در ماده دو قرارداد باشد با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام پذیر است .

مجری طرح متعهد می‌شود ناظر فنی پروژه را پس از تکمیل سایت در یک جلسه آموزشی ، آموزش داده و ناظر را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از سایت و خدمات آشنا سازد .

مجری طرح تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقدار که در ماده دو شماره قرارداد آمده است موظف به انجام این کار است .

مسئولیت هر گونه تعدیل و تغییراتی که در کدهای برنامه طرف قرارداد صورت پذیرد و همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیر سایت که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت شود کا ملا به عهده طرف قرارداد بوده و مجری طرح تعهدی نسبت به رفع آن ندارد. هزینه رفع این گونه اشکاالت طبق تعرفه های روز مجری طرح و با توافق طرفین در آن زمان، احتساب و توسط طرف قرارداد به مجری طرح پرداخت می شود .

مجری طرح موظف است با نماینده تام الاختیار طرف قرارداد همکاری و مساعدت کامل نموده و تحویل پروژه را به تأیید ناظر فنی طرف قرارداد برساند .

 

ماده 6- تعهدات طرف قرارداد

طرف قرارداد موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه ، اطلاعات مورد نیاز سایت (از قبیل تصاویر ، لوگو ، محتوا و …) را در هر زمانی که مجری طرح درخواست می کند و در اسرع وقت در اختیار مجری طرح قرار دهد .

طرف قرارداد متعهد می گردد در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه بصورت کتبی به مجری طرح معرفی کند .

حفظ رمز ها و شناسه ی ورود به بخش مدیریت بر عهده ی طرف قرارداد است .

چنانچه چند طرح اولیه توسط مجری طرح جهت بررسى به طرف قرارداد ارائه گردد، طرف قرارداد پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به مجری طرح بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير طرح ها نخواهد داشت.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده طرف قرارداد می‌باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری طرح پرداخت می‌گردد.

در صورتی که نماینده طرف قرارداد تغییر یابد، طرف قرارداد می بایست به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، طرف قرارداد می‌بایست هزینه تعیین شده از سوی مجری طرح جهت انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.

ماده 7 – حل اختلاف – داوری

رسیدگی به اختلاف در ایران و به زبان فارسی و در نشانی داور مرضی الطرفین انجام خواهد شد و پس از ارسال اظهارنامه به نشانی داور توسط هر یک از طرفین که خواهان رسیدگی به اختلاف می باشند، داور مرضی الطرفین با تعیین احد از همکاران وکیل یا کارشناس موسسه رسیدگی را آغاز و ظرف یک ماه با دعوت از طرفین رسیدگی و اقدام به صدور رای و ابلاغ ان از طریق ارسال اظهارنامه می نماید. کلیه اوراق از جمله وقت رسیدگی و رای داوری به نشانی اعلامی طرفین در قرارداد ابلاغ می گردد. رای داور قطعی و لازم الاجرا می باشد .

 

ماده 8- شرایط فسخ قرارداد

در صورت عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در تفاهم­نامه از جانب مجری طرح، طرف قرارداد حق فسخ تفاهم‌نامه را به صورت یکجانبه دارد. فسخ تفاهم‌نامه با ارسال نامه‌‌ سربرگ­دار طرف قرارداد به نشانی مندرج در تفاهم‌نامه ابلاغ می‌شود. تاریخ ابلاغ نامه به نشانی مذکور تاریخ فسخ محسوب می‌شود. فسخ تفاهم­نامه مانع از وصول خسارات قانونی و قراردادی توسط طرف قرارداد نیست .

 

ماده 9 شرایط خاص

در مواردی که به علل شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیر ممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب و با توافق طرفین صورت می گیرد . در صورت فوت یا از کار افتادگی نماینده مجری طرح که باعث عدم انجام ادامه ی کار شود ، مجری طرح تنها موظف است که مبالغ دریافت شده را به طرف قرارداد بازگرداند و قرارداد فسخ شود .

ماده10  – تغییر موارد تفاهم‌نامه

هرگونه پیشنهاد برای تغییر، جرح یا تعدیل هر یک از مفاد و شرایط این تفاهم‌نامه با توافق کتبی طرفین از طریق تنظیم الحاقیه انجام می‌شود .

 

ماده 11- ناظر تفاهم­نامه

جهت نظارت بر تفاهم‌نامه‌ حاضر از جمله نظارت بر انجام تعهدات و انجام هماهنگی‌­های لازم آقا/خانم: ……………………………………… به شماره ملی: ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر طرف قرارداد و آقا/خانم: ……………………………… به شماره ملی ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر مجری طرح انتخاب می‌شوند و طرفین متعهد هستند که کمال همکاری را با ناظر طرف دیگر داشته باشند.

تبصره 2- تغییر ناظر از جانب هریک از طرفین نیازمند معرفی­نامه کتبی به طرف مقابل است.

 

ماده 12- نسخ تفاهم­نامه

این تفاهم‌نامه در 12ماده، 2 تبصره،  …… پیوست و 2 نسخه بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است. طرفین تفاهم­نامه پس از مطالعه کامل تفاهم­نامه و اطلاع از مفاد آن در کمال صحت و سلامت عقل و اراده اقدام به امضاء تفاهم­نامه می­کنند و هر یک از نسخه‌های تفاهم­نامه دارای اعتبار واحد است .

 

                   طرف قرارداد                                                                                                                                                              مجری طرح              

………………………………………                                                                                                                                                   مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک

فرم قرارداد

نکته های مهم در طراحی سایت نویسندگان

طراحی سایت نویسندگان را می توان در دسته سایت های شخصی طبقه بندی نمود. این گونه سایت ها با هدف معرفی یک فرد و توانایی هایی او طراحی می شود و با ارائه نمونه کارها و فعالیت های آن شخص نسبت به جذب مخاطب اقدام می نماید. طراحی سایت نویسندگان را می توان پلی به سوی مخاطبان در نظر گرفت. راهی برای نشان دادن هنر نویسندگی و معرفی آثار و در برخی موارد حتی روشی برای فروش آثار خلق شده توسط نویسنده که برای تحقق هر یک از این اهداف طراحی و برنامه نویسی های ویژه ای مورد نیاز است.  بر همین اساس طراحی سایت نویسندگان باید به صورت تخصصی و پس از انجام نیاز سنجی های مربوطه انجام گردد.

اهمیت طراحی گرافیکی جذاب در طراحی سایت نویسندگان

یکی از موارد مهمی که در طراحی سایت نویسندگان باید مد نظر قرار داده شود طراحی گرافیکی و ظرافت ها و رعابت اصول زیبایی شناسی است. مخاطبان در طراحی سایت نویسندگان افرادی هستند که به هنر علاقه مند هستند و به همین دلیل در صورتی که با یک طراحی تکراری و به دور از المان های جذاب مواجه شوند ممکن است تاثیرات منفی بر روی آنها داشته باشد. استفاده از قالب های آماده در طراحی سایت نویسندگان را می توان به عنوان یکی از این موارد در نظر گرفت که می تواند منجر به کاهش بازدید سایت گردد.  این قالب ها علاوه بر تکراری بودن دارای محدودیت های فراوانی هستند که استفاده از آن ها موجب می شود به اجبار از برخی از برنامه ها و اهدافی که سایت برای آن ها راه اندازی شده دست کشیده شود.

رنگ بندی در طراحی سایت نویسندگان یکی از موارد بسیار مهمی است که می تواند تا حد زیادی بر اساس سلیقه فردی انجام شود. نمی توان گفت استاندارد یا اصول مشخصی به غیر از اصول رنگ شناسی بر آن حاکم است و به همین دلیل بر اساس روحیات نویسنده و حتی بر اساس حوزه و موضوعاتی که فرد بر روی آن ها تمرکز دارد می توان رنگ بندی خاصی را انتخاب کرد. به عنوان نمونه نویسنده ای که سبک نوشتاری او ترسناک و هیجان انگیز است می تواند از ترکیب رنگ هایی مانند مشکی یا قرمز در طراحی سایت خود بهره ببرد تا به این طریق افرادی که وارد صفحه سایت می شوند در نگاه اول حس آثار موجود در آن سایت را درک نمایند.

یکی از مواردی که می تواند به عنوان نقطه قوت در طراحی سایت نویسندگان در نظر گرفته شود استفاده از تصاویر و عکس های جذاب است.  طراحی گالری تصاویر اختصاصی و زیبا می تواند نمایش عکس ها چندین برابر جذاب نماید و به این ترتیب جلوه ای زیبا به سایت ببخشد.

برنامه نویسی و ویژگی های عملکردی در طراحی سایت نویسندگان

همان گونه که اشاره گردید در طراحی سایت نویسندگان می توان اهداف گوناگونی را دنبال نمود که تعیین این اهداف می تواند مشخص کننده نوع برنامه نویسی و امکانات سایت باشد. در طراحی سایت نویسندگان اولین و مهم ترین بخش، بخشی است برای معرفی نویسنده که در این بخش بیوگرافی فرد به طور کامل در اختیار هواداران قرار می گیرد. علاوه بر این افراد می توانند با آثار نویسنده به طور کامل آشنا شوند. حتی برای نزدیکی بیشتر میان نویسنده و مخاطبان می توان امکان نظر دهی برای هر یک از آثار را فراهم نمود تا به این ترتیب نویسنده به راحتی بازخورد آثار خود را در میان مخاطبان دریافت نماید. علاوه بر این می توان برخی از آثار را به صورت خلاصه یا حتی در صورت تمایل نویسنده به طور کامل برای دانلود قرار داد. این بخش می تواند با پرداخت هزینه با به صورت رایگان برای مخاطبان در نظر گرفته شود. در طراحی سایت نویسندگان می توان به طور کلی فروشگاه اینترنتی کوچکی برای فروش آثار در نظر گرفت که البته این فروشگاه باید به طور کامل تمام امکانات و شرایط را برای یک خرید اینترنتی معتبر و آسان برای مخاطب فراهم آورد. در این بخش لازم است مخاطبان در سایت ثبت نام نموده و نسبت به تکمیل پروفایل خود اقدام نمایند. سپس قرار دادن محصولات درخواست در سبد خرید و اتصال به درگاه بانگ و پرداخت صورت خواهد پذیرفت.

علاوه بر موارد یاد شده طراحی سایت نویسندگان می تواند راهی برای ارتباط مخاطبان با نویسنده مورد نظرشان باشد به این صورت که راه های ارتباطی موجود در اختیار مخاطبان قرار داده شود. در این سایت ها می توان فرم های ارتباطی طراحی نمود که در آن ها کاربران سوالات خود را از نویسنده مطرح نمایند. حتی در موارد پیشرفته تر امکان ارتباط گفتگوی آنلاین نیز برای آن ها فراهم گردد.  قرار دادن آدرس سایر شبکه های اجتماعی نیز در این سایت ها می تواند برای مخاطبان کاربردی باشد.

از آن جایی که موضوع بهینه سازی سایت برای طراحی سایت نویسندگان دارای اهمیت بالایی است می توان از مقالات و موضوعات مرتبط با کار نویسنده برای بهبود وضعیت سئو و بهینه سازی سایت برای طراحی سایت نویسندگان از طریق محتوا اقدام نمود. ویژگی اصلی این سایت ها این است که نویسنده می تواند به طور کامل از متون نوشته شده توسط خودش برای ارتقا کیفیت سایت بهره ببرد و به این ترتیب رتبه سایت در موتور های جستجو نیز بهبود بخشیده شود.

در نظر گرفتن بخش اخبار در طراحی سایت نویسندگان برای اطلاع رسانی در خصوص روند تولید اثر نیز می تواند سبب جلب مخاطبان گردد و افراد را ترغیب نماید تا در جهت دریافت خبر نامه در سایت ثبت نام نمایند.

به طور کلی هرگونه فعالیتی که سبب جلب مشارکت مخاطبان گردد می تواند برای بهبود کارایی در طراحی سایت نویسندگان دارای اهمیت باشد.

سوالات متداول

چطور مطمئن باشم که میتونید طرحی رو طراحی کنید که من خوشم بیاد؟

 پیشنهاد می کنم نمونه کارهای طراحیمون رو ببینید و خودتون رو بذارید جای اون مشتری ها. تصور کنید که اون مشتری ها چه نیازی داشتند و از طرحشون چه خروجی هایی گرفتن. ما سال هاست که کارمون اینه و با افراد، سلایق و مشاغل زیادی کار انجام دادیم و رضایتشون رو جلب کردیم. کافیه بهمون اعتماد کنید و حوصله به خرج بدید. با این حال نگران نباشید. اگر حس کردید طرح مورد پسندتون نیست، تغییرش میدیم تا جایی که مورد پسندتون قرار بگیره. هر سفارش طراحی توی این مجموعه با همفکری یک تیم طراحی حرفه ای که بیش از ۱۰ سال سابقه کار موفق توی بازار دارن انجام میشه. خیالتون راحت باشه که بازار هدف شما و مشتریانتون رو به خوبی میشناسیم. فرمی که هنگام ثبت سفارش تکمیل میکنید و همفکری هایی که در ابتدای سفارش از خودتون گرفته میشه ، باعث میشه شما رو به رسوندن طرح دلخواهتون نزدیکتر کنه.

سوال شما؟

  این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

  0 0 رای
  امتیاز شما
  خانه آموزشگاه وبلاگ فروشگاه فریلنسری