طراحی سایت فولاد و نفت

طراحی سایت فولاد و نفت | قیمت طراحی سایت فولاد و نفت
  /  طراحی سایت فولاد و نفت

تماس می گیریم!

سفارش طراحی سایت فولاد و نفت

لطفا با دقت متن قرارداد را مطالعه فرمایید و فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرایند قرارداد
 1. لطفا خدمات مورد نظر خود را انتخاب فرمایید.
 2. مبلغ قرارداد را به صورت آنلاین پرداخت نمایید
 3. مفاد قرارداد را با دقت مطالعه فرمایید.
 4. شماره فاکتور پرداختی را همراه با اطلاعات شخصی خود در فرم زیر وارد نمایید.
 5. منتظر تماس کارشناسان ما بمانید.
متن قرارداد

قرارداد سایت فولاد و نفت

قرارداد سایت سالن زیبایی

بسمه‌تعالی

تفاهم‌نامه

ماده 1– طرفین تفاهم‌نامه

11 مشخصات طرف قرارداد

شرکت / شخص …………………………………………………………………… ، شماره ثبت: ……………………….. ، شناسه / کد ملی …………………………………. ، با نمایندگی صاحبان امضاء شرکت برابر آگهی روزنامه رسمی، با شماره تماس: ………………………………….. ، به نشانی: ……………………………………………………………………………………………………………… ، کدپستی: ……………………………….. به عنوان طرف قرارداد معرفی می‌شود.

 

12 مشخصات مجری طرح

مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک ، به نمایندگی آقای محمد پارسا مجد ، به شماره ملی 37701018930 ، (به سمت مدیر عامل)، به نشانی: شیراز سیاحتگر نبش کوچه 41 شهید بهشتی پلاک 230 واحد 2 ، كدپستی: 7173983549 ، به شماره تماس:  38209523 به عنوان مجری طرح معرفی می­شود.

 

ماده 2– موضوع و موارد قابل ارائه در قرارداد

نام خدمت :

شامل خدمات :

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در این قرارداد، به مبلغ ………………………………………………… تومان می باشد که 60% از این مبلغ بعنوان پیش پرداخت دریافت می گردد و مابقی طی دو مرحله به صورت ماهانه از تاریخ شروع قرارداد تسویه میگردد .

نحوه پرداخت بصورت واریز به شماره شبا IR16 0120 0000 0000 4654 5614 92 و یا شماره کارت 6104337820101994 بنام محمد پارسا مجد نزد بانک ملت می‌باشد .

ماده 4 مدت انجام قرارداد

مدت زمان قرارداد طبق پکیج ارائه شده در پیوست قرارداد از تاریخ ………/………/……………. تا تاریخ ………/………/……………. انجام میشود.

 

ماده 5 تعهدات مجری طرح

مجری طرح متعهد می­شود، هرگونه اطلاعات فنی و غیرفنی طرف قرارداد را محرمانه تلقی کند. این اطلاعات شامل (نه محدود به) شرایط قرارداد، کلیه اطلاعات مالی، خريدها، توليدات، اطلاعات کاربران سایت و اپلیکیشن، کارکنان، اطلاعات مربوط به تعداد و شرایط فروش سایت و غیره است. طرف دوم متعهد می­شود، اطلاعات دریافتی را نزد اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی فاش نکند. در صورت افشای هرگونه اطلاعات دریافتی، طرف قرارداد حق وصول خسارات وارده را دارد .

مجری طرح موظف است موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده و با تأیید کارفرما انجام دهد .

هر گونه تقاضای تغییر در عملکرد برنامه که فراتر از تعهدات مجری طرح در ماده دو قرارداد باشد با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام پذیر است .

مجری طرح متعهد می‌شود ناظر فنی پروژه را پس از تکمیل سایت در یک جلسه آموزشی ، آموزش داده و ناظر را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از سایت و خدمات آشنا سازد .

مجری طرح تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقدار که در ماده دو شماره قرارداد آمده است موظف به انجام این کار است .

مسئولیت هر گونه تعدیل و تغییراتی که در کدهای برنامه طرف قرارداد صورت پذیرد و همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیر سایت که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت شود کا ملا به عهده طرف قرارداد بوده و مجری طرح تعهدی نسبت به رفع آن ندارد. هزینه رفع این گونه اشکاالت طبق تعرفه های روز مجری طرح و با توافق طرفین در آن زمان، احتساب و توسط طرف قرارداد به مجری طرح پرداخت می شود .

مجری طرح موظف است با نماینده تام الاختیار طرف قرارداد همکاری و مساعدت کامل نموده و تحویل پروژه را به تأیید ناظر فنی طرف قرارداد برساند .

 

ماده 6- تعهدات طرف قرارداد

طرف قرارداد موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه ، اطلاعات مورد نیاز سایت (از قبیل تصاویر ، لوگو ، محتوا و …) را در هر زمانی که مجری طرح درخواست می کند و در اسرع وقت در اختیار مجری طرح قرار دهد .

طرف قرارداد متعهد می گردد در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه بصورت کتبی به مجری طرح معرفی کند .

حفظ رمز ها و شناسه ی ورود به بخش مدیریت بر عهده ی طرف قرارداد است .

چنانچه چند طرح اولیه توسط مجری طرح جهت بررسى به طرف قرارداد ارائه گردد، طرف قرارداد پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به مجری طرح بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير طرح ها نخواهد داشت.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده طرف قرارداد می‌باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری طرح پرداخت می‌گردد.

در صورتی که نماینده طرف قرارداد تغییر یابد، طرف قرارداد می بایست به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، طرف قرارداد می‌بایست هزینه تعیین شده از سوی مجری طرح جهت انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.

ماده 7 – حل اختلاف – داوری

رسیدگی به اختلاف در ایران و به زبان فارسی و در نشانی داور مرضی الطرفین انجام خواهد شد و پس از ارسال اظهارنامه به نشانی داور توسط هر یک از طرفین که خواهان رسیدگی به اختلاف می باشند، داور مرضی الطرفین با تعیین احد از همکاران وکیل یا کارشناس موسسه رسیدگی را آغاز و ظرف یک ماه با دعوت از طرفین رسیدگی و اقدام به صدور رای و ابلاغ ان از طریق ارسال اظهارنامه می نماید. کلیه اوراق از جمله وقت رسیدگی و رای داوری به نشانی اعلامی طرفین در قرارداد ابلاغ می گردد. رای داور قطعی و لازم الاجرا می باشد .

 

ماده 8- شرایط فسخ قرارداد

در صورت عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در تفاهم­نامه از جانب مجری طرح، طرف قرارداد حق فسخ تفاهم‌نامه را به صورت یکجانبه دارد. فسخ تفاهم‌نامه با ارسال نامه‌‌ سربرگ­دار طرف قرارداد به نشانی مندرج در تفاهم‌نامه ابلاغ می‌شود. تاریخ ابلاغ نامه به نشانی مذکور تاریخ فسخ محسوب می‌شود. فسخ تفاهم­نامه مانع از وصول خسارات قانونی و قراردادی توسط طرف قرارداد نیست .

 

ماده 9 شرایط خاص

در مواردی که به علل شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیر ممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب و با توافق طرفین صورت می گیرد . در صورت فوت یا از کار افتادگی نماینده مجری طرح که باعث عدم انجام ادامه ی کار شود ، مجری طرح تنها موظف است که مبالغ دریافت شده را به طرف قرارداد بازگرداند و قرارداد فسخ شود .

ماده10  – تغییر موارد تفاهم‌نامه

هرگونه پیشنهاد برای تغییر، جرح یا تعدیل هر یک از مفاد و شرایط این تفاهم‌نامه با توافق کتبی طرفین از طریق تنظیم الحاقیه انجام می‌شود .

 

ماده 11- ناظر تفاهم­نامه

جهت نظارت بر تفاهم‌نامه‌ حاضر از جمله نظارت بر انجام تعهدات و انجام هماهنگی‌­های لازم آقا/خانم: ……………………………………… به شماره ملی: ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر طرف قرارداد و آقا/خانم: ……………………………… به شماره ملی ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر مجری طرح انتخاب می‌شوند و طرفین متعهد هستند که کمال همکاری را با ناظر طرف دیگر داشته باشند.

تبصره 2- تغییر ناظر از جانب هریک از طرفین نیازمند معرفی­نامه کتبی به طرف مقابل است.

 

ماده 12- نسخ تفاهم­نامه

این تفاهم‌نامه در 12ماده، 2 تبصره،  …… پیوست و 2 نسخه بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است. طرفین تفاهم­نامه پس از مطالعه کامل تفاهم­نامه و اطلاع از مفاد آن در کمال صحت و سلامت عقل و اراده اقدام به امضاء تفاهم­نامه می­کنند و هر یک از نسخه‌های تفاهم­نامه دارای اعتبار واحد است .

 

                   طرف قرارداد                                                                                                                                                              مجری طرح              

………………………………………                                                                                                                                                   مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک

فرم قرارداد

نکته های طراحی سایت فولاد و نفت

طراحی سایت فولاد و نفت را می توان به عنوان یکی از سخت ترین حوزه ها در طراحی سایت دانست. گسترش این صنعت موجب شده تا از حالت سنتی خارج و از طریق طراحی سایت با دنیای دیجیتال پیوند داده شود. این سایت ها دارای مخاطبین خاصی هستند و امکانات و ویژگی هایی که توسط این سایت ها ارائه می شود با بسیاری از سایت های دیگر متفاوت است. در طراحی سایت فولاد و نفت باید از قالب های و طرح های گرافیکی سنگین تری استفاده نمود. توجه به مخاطبین و برنامه ریزی های اولیه برای پروژه طراحی سایت فولاد و نفت می تواند تا حد زیادی موفقیت این سایت ها را رقم بزند.

 

ویژگی های گرافیکی در طراحی سایت فولاد و نفت

در پروژه طراحی سایت فولاد و نفت باید به برخی موارد توجه ویژه نمود. اگرچه توصیه می شود در این سایت ها هم همانند سایر پروژه های طراحی سایت از قالب های آماده استفاده نشود اما در خصوص طراحی گرافیکی اختصاصی هم باید توجه نمود که از هر گونه زیاده روی در استفاده از افکت ها و ماژول های خاص و پیچیده نمودن طراحی خودداری شود. مخاطبان در طراحی سایت فولاد و نفت افراد متخصص و مهندسین و افراد شاغل در این حوزه هستند و با مراجعه به سایت به دنبال مشاهده افکت ها و طرح های گرافیکی خاصی نیستند. به بیان دیگر می توان گفت طراحی سایت فولاد و نفت بیشتر محتوا محور است و به همین سبب باید طراحی گرافیکی ساده و در عین ساده قابل استفاده در تمام سیستم ها و به صورت رسپانسیو باشد.

 

بخش هایی که در طراحی سایت فولاد و نفت وجود دارد

طراحی سایت فولاد و نفت معمولا برای شرکت ها و سازمان هایی انجام می شود که در این حوزه مشغول فعالیت هستند و به همین سبب بخش هایی نظیر درباره ما و تماس با ما از جمله بخش های ضروری این گونه سایت ها به شمار می آید.  در طراحی سایت فولاد و نفت باید بخشی برای پروژه هایی که در این حوزه در حال انجام است و یا پروژه های اتمام یافته در نظر گرفته شود. اطلاعات کامل پروژه ها نظیر سال و محل انجام و نحوه انجام کار و همچنین در برخی موارد هزینه های مربوط به آن ها در این بخش باید استفاده شود. علاوه بر این در طراحی سایت فولاد و نفت باید بخشی برای معرفی مناقصات و مزایده ها اضافه شود. شرکت ها و سازمان هایی مه در حوزه نفت و گاز و فولاد فعالیت می کنند معمولا پروژه های خود را از طریق مناقصه ها برون سپاری کرده و یا اموالی که متعلق به مجموعه است را از طریق مزایده به فروش می رسانند بخشی که اطلاع رسانی این موارد را به بازدیدکنندگان سایت انجام دهد می توان نقش مهمی در کارکرد سایت داشته باشد. معرفی محصولات و خدمات و همچنین قرار دادن کاتالوگ محصولات برای مشتریان می تواند منجر به شناخت دقیق آن ها از فعالیت های مجموعه گردد و این بخش را می توان بر اساس اهداف از پیش تعیین شده به صورت های مختلفی گسترش داد.

با توجه به این که بسیاری از شرکت های فعال در این حوزه در زمینه صادرات و واردات محصولات فعالیت می کنند تهیه نسخه های مربوط به زبان های دیگر امری مهم و حتی ضروری تلقی می گردد. داشتن مخاطبینی از خارج از کشور در صورت عدم وجود نسخه هایی از سایت به زبان های دیگر می تواند جلوه ای نا مناسب از سایت ایجاد نماید.

 

طراحی سایت فولاد و نفت با تکیه بر محتوا و اطلاعات

همان طور که پیش تر نیز اشاره گردید طراحی سایت فولاد و نفت از انواع سایت هایی است که می تواند محتوا محور باشد. لازم به ذکر است این موارد به صورت مطلق نبوده و می تواند بر اساس اهداف اجرای پروژه طراحی سایت فولاد و نفت تفاوت هایی داشته باشد. منظور از این که گفته می شود این سایت ها محتوا محور هستند این است که اطلاعات، مقالات و اخبار در طراحی سایت فولاد و نفت نقشی کلیدی بازی می کنند. اهمیت این متون از دو جنبه در موضوع طراحی سایت فولاد و نفت دارای اهمیت است:

 

1-نقش کاربردی و عملکردی اطلاعات و متون درج شده در سایت:

در طراحی سایت فولاد و نفت افرادی که به سایت مراجعه می کنند معمولا کسانی هستند که در این حوزه مشغول به فعالیت می باشند و به همین سبب قرار دادن مقالات با کیفیت، منحصر به فرد و به روز که بتواند برای مخاطبین جنبه کاربردی داشته باشند دارای اهمیت فراوانی است. این گونه مقالات می تواند مخاطب را ساعت ها در سایت شما نگه داشته و آن ها را برای مراجعات بعدی به سایت ترغیب نماید. می توان در این بخش از ارسال خبر نامه ها و بر قراری ارتباط با مخاطبان نیز بهره برد که این موضوع نقش مهمی در شناسانده شدن سایت به سایر افراد و بخش ها مشغول در حوزه نفت و فولاد دارد.

 

2-اهمیت استفاده از متون خاص و منحصر به فرد در بهبود وضعیت سئو سایت:

استفاده از متون منحصر به فرد می تواند علاوه بر جنبه کاربردی از لحاظ تکنیکی نیز برای سایت مفید باشد. متونی که با تکیه بر کلمات کلیدی و فارغ از هر گونه کپی برداری تهیه شده باشد می تواند موجب بهبود وضعیت سایت در موتور های جستجو گردد و به این ترتیب سایت مورد نظر در رقابت با سایت هایی در این حوزه جایگاه بهتری کسب می نمایند.

سوالات متداول

چطور مطمئن باشم که میتونید طرحی رو طراحی کنید که من خوشم بیاد؟

 پیشنهاد می کنم نمونه کارهای طراحیمون رو ببینید و خودتون رو بذارید جای اون مشتری ها. تصور کنید که اون مشتری ها چه نیازی داشتند و از طرحشون چه خروجی هایی گرفتن. ما سال هاست که کارمون اینه و با افراد، سلایق و مشاغل زیادی کار انجام دادیم و رضایتشون رو جلب کردیم. کافیه بهمون اعتماد کنید و حوصله به خرج بدید. با این حال نگران نباشید. اگر حس کردید طرح مورد پسندتون نیست، تغییرش میدیم تا جایی که مورد پسندتون قرار بگیره. هر سفارش طراحی توی این مجموعه با همفکری یک تیم طراحی حرفه ای که بیش از ۱۰ سال سابقه کار موفق توی بازار دارن انجام میشه. خیالتون راحت باشه که بازار هدف شما و مشتریانتون رو به خوبی میشناسیم. فرمی که هنگام ثبت سفارش تکمیل میکنید و همفکری هایی که در ابتدای سفارش از خودتون گرفته میشه ، باعث میشه شما رو به رسوندن طرح دلخواهتون نزدیکتر کنه.

سوال شما؟

  این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

  0 0 رای
  امتیاز شما
  خانه آموزشگاه وبلاگ فروشگاه فریلنسری