طراحی سایت روانشناسی

طراحی سایت روانشناسی | قیمت سایت روانشناسی
  /  طراحی سایت روانشناسی

تماس می گیریم!

سفارش طراحی سایت روانشناسی

لطفا با دقت متن قرارداد را مطالعه فرمایید و فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرایند قرارداد
 1. لطفا خدمات مورد نظر خود را انتخاب فرمایید.
 2. مبلغ قرارداد را به صورت آنلاین پرداخت نمایید
 3. مفاد قرارداد را با دقت مطالعه فرمایید.
 4. شماره فاکتور پرداختی را همراه با اطلاعات شخصی خود در فرم زیر وارد نمایید.
 5. منتظر تماس کارشناسان ما بمانید.
متن قرارداد

قرارداد سایت روانشناسی

بسمه‌تعالی

تفاهم‌نامه

ماده 1– طرفین تفاهم‌نامه

11 مشخصات طرف قرارداد

شرکت / شخص …………………………………………………………………… ، شماره ثبت: ……………………….. ، شناسه / کد ملی …………………………………. ، با نمایندگی صاحبان امضاء شرکت برابر آگهی روزنامه رسمی، با شماره تماس: ………………………………….. ، به نشانی: ……………………………………………………………………………………………………………… ، کدپستی: ……………………………….. به عنوان طرف قرارداد معرفی می‌شود.

 

12 مشخصات مجری طرح

مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک ، به نمایندگی آقای محمد پارسا مجد ، به شماره ملی 37701018930 ، (به سمت مدیر عامل)، به نشانی: شیراز سیاحتگر نبش کوچه 41 شهید بهشتی پلاک 230 واحد 2 ، كدپستی: 7173983549 ، به شماره تماس:  38209523 به عنوان مجری طرح معرفی می­شود.

 

ماده 2– موضوع و موارد قابل ارائه در قرارداد

نام خدمت :

شامل خدمات :

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در این قرارداد، به مبلغ ………………………………………………… تومان می باشد که 60% از این مبلغ بعنوان پیش پرداخت دریافت می گردد و مابقی طی دو مرحله به صورت ماهانه از تاریخ شروع قرارداد تسویه میگردد .

نحوه پرداخت بصورت واریز به شماره شبا IR16 0120 0000 0000 4654 5614 92 و یا شماره کارت 6104337820101994 بنام محمد پارسا مجد نزد بانک ملت می‌باشد .

ماده 4 مدت انجام قرارداد

مدت زمان قرارداد طبق پکیج ارائه شده در پیوست قرارداد از تاریخ ………/………/……………. تا تاریخ ………/………/……………. انجام میشود.

 

ماده 5 تعهدات مجری طرح

مجری طرح متعهد می­شود، هرگونه اطلاعات فنی و غیرفنی طرف قرارداد را محرمانه تلقی کند. این اطلاعات شامل (نه محدود به) شرایط قرارداد، کلیه اطلاعات مالی، خريدها، توليدات، اطلاعات کاربران سایت و اپلیکیشن، کارکنان، اطلاعات مربوط به تعداد و شرایط فروش سایت و غیره است. طرف دوم متعهد می­شود، اطلاعات دریافتی را نزد اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی فاش نکند. در صورت افشای هرگونه اطلاعات دریافتی، طرف قرارداد حق وصول خسارات وارده را دارد .

مجری طرح موظف است موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده و با تأیید کارفرما انجام دهد .

هر گونه تقاضای تغییر در عملکرد برنامه که فراتر از تعهدات مجری طرح در ماده دو قرارداد باشد با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام پذیر است .

مجری طرح متعهد می‌شود ناظر فنی پروژه را پس از تکمیل سایت در یک جلسه آموزشی ، آموزش داده و ناظر را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از سایت و خدمات آشنا سازد .

مجری طرح تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقدار که در ماده دو شماره قرارداد آمده است موظف به انجام این کار است .

مسئولیت هر گونه تعدیل و تغییراتی که در کدهای برنامه طرف قرارداد صورت پذیرد و همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیر سایت که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت شود کا ملا به عهده طرف قرارداد بوده و مجری طرح تعهدی نسبت به رفع آن ندارد. هزینه رفع این گونه اشکاالت طبق تعرفه های روز مجری طرح و با توافق طرفین در آن زمان، احتساب و توسط طرف قرارداد به مجری طرح پرداخت می شود .

مجری طرح موظف است با نماینده تام الاختیار طرف قرارداد همکاری و مساعدت کامل نموده و تحویل پروژه را به تأیید ناظر فنی طرف قرارداد برساند .

 

ماده 6- تعهدات طرف قرارداد

طرف قرارداد موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه ، اطلاعات مورد نیاز سایت (از قبیل تصاویر ، لوگو ، محتوا و …) را در هر زمانی که مجری طرح درخواست می کند و در اسرع وقت در اختیار مجری طرح قرار دهد .

طرف قرارداد متعهد می گردد در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه بصورت کتبی به مجری طرح معرفی کند .

حفظ رمز ها و شناسه ی ورود به بخش مدیریت بر عهده ی طرف قرارداد است .

چنانچه چند طرح اولیه توسط مجری طرح جهت بررسى به طرف قرارداد ارائه گردد، طرف قرارداد پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به مجری طرح بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير طرح ها نخواهد داشت.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده طرف قرارداد می‌باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری طرح پرداخت می‌گردد.

در صورتی که نماینده طرف قرارداد تغییر یابد، طرف قرارداد می بایست به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، طرف قرارداد می‌بایست هزینه تعیین شده از سوی مجری طرح جهت انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.

ماده 7 – حل اختلاف – داوری

رسیدگی به اختلاف در ایران و به زبان فارسی و در نشانی داور مرضی الطرفین انجام خواهد شد و پس از ارسال اظهارنامه به نشانی داور توسط هر یک از طرفین که خواهان رسیدگی به اختلاف می باشند، داور مرضی الطرفین با تعیین احد از همکاران وکیل یا کارشناس موسسه رسیدگی را آغاز و ظرف یک ماه با دعوت از طرفین رسیدگی و اقدام به صدور رای و ابلاغ ان از طریق ارسال اظهارنامه می نماید. کلیه اوراق از جمله وقت رسیدگی و رای داوری به نشانی اعلامی طرفین در قرارداد ابلاغ می گردد. رای داور قطعی و لازم الاجرا می باشد .

 

ماده 8- شرایط فسخ قرارداد

در صورت عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در تفاهم­نامه از جانب مجری طرح، طرف قرارداد حق فسخ تفاهم‌نامه را به صورت یکجانبه دارد. فسخ تفاهم‌نامه با ارسال نامه‌‌ سربرگ­دار طرف قرارداد به نشانی مندرج در تفاهم‌نامه ابلاغ می‌شود. تاریخ ابلاغ نامه به نشانی مذکور تاریخ فسخ محسوب می‌شود. فسخ تفاهم­نامه مانع از وصول خسارات قانونی و قراردادی توسط طرف قرارداد نیست .

 

ماده 9 شرایط خاص

در مواردی که به علل شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیر ممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب و با توافق طرفین صورت می گیرد . در صورت فوت یا از کار افتادگی نماینده مجری طرح که باعث عدم انجام ادامه ی کار شود ، مجری طرح تنها موظف است که مبالغ دریافت شده را به طرف قرارداد بازگرداند و قرارداد فسخ شود .

ماده10  – تغییر موارد تفاهم‌نامه

هرگونه پیشنهاد برای تغییر، جرح یا تعدیل هر یک از مفاد و شرایط این تفاهم‌نامه با توافق کتبی طرفین از طریق تنظیم الحاقیه انجام می‌شود .

 

ماده 11- ناظر تفاهم­نامه

جهت نظارت بر تفاهم‌نامه‌ حاضر از جمله نظارت بر انجام تعهدات و انجام هماهنگی‌­های لازم آقا/خانم: ……………………………………… به شماره ملی: ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر طرف قرارداد و آقا/خانم: ……………………………… به شماره ملی ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر مجری طرح انتخاب می‌شوند و طرفین متعهد هستند که کمال همکاری را با ناظر طرف دیگر داشته باشند.

تبصره 2- تغییر ناظر از جانب هریک از طرفین نیازمند معرفی­نامه کتبی به طرف مقابل است.

 

ماده 12- نسخ تفاهم­نامه

این تفاهم‌نامه در 12ماده، 2 تبصره،  …… پیوست و 2 نسخه بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است. طرفین تفاهم­نامه پس از مطالعه کامل تفاهم­نامه و اطلاع از مفاد آن در کمال صحت و سلامت عقل و اراده اقدام به امضاء تفاهم­نامه می­کنند و هر یک از نسخه‌های تفاهم­نامه دارای اعتبار واحد است .

 

                   طرف قرارداد                                                                                                                                                              مجری طرح              

………………………………………                                                                                                                                                   مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک

فرم قرارداد

نکات مهم در طراحی سایت روانشناسی

طراحی سایت روانشناسان از جمله سایت هایی است که می تواند خدمات زیادی را به مخاطبان و بازدیدکنندگان سایت ارائه دهد. در طراحی سایت روانشناسان نکته های خاصی باید مورد توجه قرار گیرد تا فضایی آرام و عاری از شلوغی را برای مخاطبین فراهم آورد. پیش از شروع طراحی سایت روانشناسان باید اهداف سایت و خدماتی که قرار است از طریق سایت به مخاطبان ارائه شود تعیین گردد به این ترتیب می توان برای هر بخش طراحی گرافیکی و برنامه نویسی های مشخصی را تعیین نمود. برخی از خدماتی که از طریق سایت روانشناسی ارائه می شود می تواند در قالب ماژول های آمده طراحی و به سایت افزوده شود.

ویژگی های طراحی سایت روانشناسان

بخش های مختلفی که در سایت روانشناسان در نظر گرفته می شود می تواند مهم ترین ویژگی های طراحی سایت روانشناسان را مشخص نماید. در این سایت ها بخش های درباره ما و تماس با ما مانند همه سایت های دیگر در نظر گرفته می شود. این بخش ها می تواند شامل توضیحات کاملی از خدماتی روانشناسی که در کلینیک، مطب و یا سایت ارائه می شود باشد و همچنین در بخش تماس با ما در طراحی سایت روانشناسان امکان تماس مخاطبان با مدیران سایت و حتی روانشناسان مقدور می باشد. می توان برای بهبود و افزایش تعامل میان مخاطبان و روانشناسان امکان برقراری مشاوره های آنلاین را فراهم نمود تا از این طریق ضمن خدمت رسانی بیشتر به مخاطبان، اطمینان و اعتماد آن ها نیز بیشتر جلب شود. موضوعات روانشناسی موضوعات جذابی هستند که معمولا طرفداران زیادی دارند. در طراحی سایت روانشناسان می توان بخشی را برای قرار دادن مقالات و مطالب جذاب روانپزشکی در نظر گرفت.  این بخش در طراحی سایت روانشناسان می تواند موجب شود تا افراد علاقه پیدا کنند تا در دفعات بعدی میز به سایت شما مراجعه نمایند و از این مطالب بهره ببرند. علاوه بر این می توان این امکان را برای مخاطبان فراهم کرد تا در صورتی که مقاله ای به نظر آن ها جذاب بود امکان دانلود آن را داشته باشند. این مطلب علاوه بر این که در جذب مخاطبان اثرگذار است می تواند شرایط را سایت را از لحاظ وضعیت سئو بهبود ببخشد. به این ترتیب صفحات سایت شما با توجه به کلمات کلیدی درج شده در آن ها در اولین نتایج جستجوی گوگل قابل دسترسی است. یکی از مهم ترین روش ها برای بهبود وضعیت سئو در طراحی سایت روانشناسان استفاده از محتوا نویسی است.

در طراحی سایت روانشناسان در صورتی که افراد مختلف شامل پزشکان و روانشناسان زیادی در مطب یا کلینیک روانشناسی مستقر هستند می توان بخشی را برای قرار دادن رزومه و تخصص آن ها قرار داد تا افراد با شناخت کافی نسبت به انتخاب مشاور مورد اطمینان خود اقدام نمایند. علاوه بر این اطلاعات کامل مدیران مجموعه نیز می تواند در اختیار مخاطبین قرار داده شود.

ویژگی های گرافیکی در طراحی سایت روانشناسان

آن چه که بیش از هر چیزی در طراحی سایت روانشناسان باید مورد توجه قرار گیرد موضوع طراحی حرفه ای و منحصر به فرد است. برخی از افراد برای صرفه جویی در پرداخت هزینه های مربوط به طراحی سایت از قالب های آماده استفاده می کنند. قالب های آماده حتی اگر از دسته قالب های قابل خرید باشند باز هم دارای محدودیت های فراوانی هستند و ممکن است افراد زیادی از آن ها استفاده نماید. به همین دلیل توصیه می شود طراحی را به صورت کاملا اختصاصی انجام دهید. علاوه بر این باید طراحی سایت روانشناسان به صورت رسپانسیو انجام شود تا در تمام دستگاه های دیجیتال شامل گوشی های هوشمند و تبلت ها با سایز های صفحه نمایش مختلف به خوبی نمایش داده شود. استفاده از رنگ های آرامش بخش در طراحی سایت روانشناسان نکته دیگری است که باید آن را در نظر گرفت. مخاطبان این سایت ها افرادی هستند که دارای مشکلات روحی و روانی هستند و در زمان استفاده از سایت باید تصاویری آرامش بخش و رنگ های مناسبی برای آن ها به نمایش گذاشت.

استفاده از طراحی های شلوغ و پیچیده نیز می تواند اثرات منفی بر روی مخاطبان داشته باشند. افراد باید به آسانی به بخش های مختلف سایت دسترسی پیدا کنند و خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

سوالات متداول

چطور مطمئن باشم که میتونید طرحی رو طراحی کنید که من خوشم بیاد؟

 پیشنهاد می کنم نمونه کارهای طراحیمون رو ببینید و خودتون رو بذارید جای اون مشتری ها. تصور کنید که اون مشتری ها چه نیازی داشتند و از طرحشون چه خروجی هایی گرفتن. ما سال هاست که کارمون اینه و با افراد، سلایق و مشاغل زیادی کار انجام دادیم و رضایتشون رو جلب کردیم. کافیه بهمون اعتماد کنید و حوصله به خرج بدید. با این حال نگران نباشید. اگر حس کردید طرح مورد پسندتون نیست، تغییرش میدیم تا جایی که مورد پسندتون قرار بگیره. هر سفارش طراحی توی این مجموعه با همفکری یک تیم طراحی حرفه ای که بیش از ۱۰ سال سابقه کار موفق توی بازار دارن انجام میشه. خیالتون راحت باشه که بازار هدف شما و مشتریانتون رو به خوبی میشناسیم. فرمی که هنگام ثبت سفارش تکمیل میکنید و همفکری هایی که در ابتدای سفارش از خودتون گرفته میشه ، باعث میشه شما رو به رسوندن طرح دلخواهتون نزدیکتر کنه.

سوال شما؟

  این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

  0 0 رای
  امتیاز شما
  خانه آموزشگاه وبلاگ فروشگاه فریلنسری