طراحی سایت حراجی آنلاین

طراحی سایت حراجی آنلاین | قیمت طراحی سایت حراجی آنلاین
  /  طراحی سایت حراجی آنلاین

تماس می گیریم!

سفارش طراحی حراجی آنلاین

لطفا با دقت متن قرارداد را مطالعه فرمایید و فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرایند قرارداد
 1. لطفا خدمات مورد نظر خود را انتخاب فرمایید.
 2. مبلغ قرارداد را به صورت آنلاین پرداخت نمایید
 3. مفاد قرارداد را با دقت مطالعه فرمایید.
 4. شماره فاکتور پرداختی را همراه با اطلاعات شخصی خود در فرم زیر وارد نمایید.
 5. منتظر تماس کارشناسان ما بمانید.
متن قرارداد

قرارداد سایت حراجی آنلاین

بسمه‌تعالی

تفاهم‌نامه

ماده 1– طرفین تفاهم‌نامه

11 مشخصات طرف قرارداد

شرکت / شخص …………………………………………………………………… ، شماره ثبت: ……………………….. ، شناسه / کد ملی …………………………………. ، با نمایندگی صاحبان امضاء شرکت برابر آگهی روزنامه رسمی، با شماره تماس: ………………………………….. ، به نشانی: ……………………………………………………………………………………………………………… ، کدپستی: ……………………………….. به عنوان طرف قرارداد معرفی می‌شود.

 

12 مشخصات مجری طرح

مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک ، به نمایندگی آقای محمد پارسا مجد ، به شماره ملی 37701018930 ، (به سمت مدیر عامل)، به نشانی: شیراز سیاحتگر نبش کوچه 41 شهید بهشتی پلاک 230 واحد 2 ، كدپستی: 7173983549 ، به شماره تماس:  38209523 به عنوان مجری طرح معرفی می­شود.

 

ماده 2– موضوع و موارد قابل ارائه در قرارداد

نام خدمت :

شامل خدمات :

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در این قرارداد، به مبلغ ………………………………………………… تومان می باشد که 60% از این مبلغ بعنوان پیش پرداخت دریافت می گردد و مابقی طی دو مرحله به صورت ماهانه از تاریخ شروع قرارداد تسویه میگردد .

نحوه پرداخت بصورت واریز به شماره شبا IR16 0120 0000 0000 4654 5614 92 و یا شماره کارت 6104337820101994 بنام محمد پارسا مجد نزد بانک ملت می‌باشد .

ماده 4 مدت انجام قرارداد

مدت زمان قرارداد طبق پکیج ارائه شده در پیوست قرارداد از تاریخ ………/………/……………. تا تاریخ ………/………/……………. انجام میشود.

 

ماده 5 تعهدات مجری طرح

مجری طرح متعهد می­شود، هرگونه اطلاعات فنی و غیرفنی طرف قرارداد را محرمانه تلقی کند. این اطلاعات شامل (نه محدود به) شرایط قرارداد، کلیه اطلاعات مالی، خريدها، توليدات، اطلاعات کاربران سایت و اپلیکیشن، کارکنان، اطلاعات مربوط به تعداد و شرایط فروش سایت و غیره است. طرف دوم متعهد می­شود، اطلاعات دریافتی را نزد اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی فاش نکند. در صورت افشای هرگونه اطلاعات دریافتی، طرف قرارداد حق وصول خسارات وارده را دارد .

مجری طرح موظف است موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده و با تأیید کارفرما انجام دهد .

هر گونه تقاضای تغییر در عملکرد برنامه که فراتر از تعهدات مجری طرح در ماده دو قرارداد باشد با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام پذیر است .

مجری طرح متعهد می‌شود ناظر فنی پروژه را پس از تکمیل سایت در یک جلسه آموزشی ، آموزش داده و ناظر را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از سایت و خدمات آشنا سازد .

مجری طرح تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقدار که در ماده دو شماره قرارداد آمده است موظف به انجام این کار است .

مسئولیت هر گونه تعدیل و تغییراتی که در کدهای برنامه طرف قرارداد صورت پذیرد و همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیر سایت که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت شود کا ملا به عهده طرف قرارداد بوده و مجری طرح تعهدی نسبت به رفع آن ندارد. هزینه رفع این گونه اشکاالت طبق تعرفه های روز مجری طرح و با توافق طرفین در آن زمان، احتساب و توسط طرف قرارداد به مجری طرح پرداخت می شود .

مجری طرح موظف است با نماینده تام الاختیار طرف قرارداد همکاری و مساعدت کامل نموده و تحویل پروژه را به تأیید ناظر فنی طرف قرارداد برساند .

 

ماده 6- تعهدات طرف قرارداد

طرف قرارداد موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه ، اطلاعات مورد نیاز سایت (از قبیل تصاویر ، لوگو ، محتوا و …) را در هر زمانی که مجری طرح درخواست می کند و در اسرع وقت در اختیار مجری طرح قرار دهد .

طرف قرارداد متعهد می گردد در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه بصورت کتبی به مجری طرح معرفی کند .

حفظ رمز ها و شناسه ی ورود به بخش مدیریت بر عهده ی طرف قرارداد است .

چنانچه چند طرح اولیه توسط مجری طرح جهت بررسى به طرف قرارداد ارائه گردد، طرف قرارداد پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به مجری طرح بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير طرح ها نخواهد داشت.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده طرف قرارداد می‌باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری طرح پرداخت می‌گردد.

در صورتی که نماینده طرف قرارداد تغییر یابد، طرف قرارداد می بایست به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، طرف قرارداد می‌بایست هزینه تعیین شده از سوی مجری طرح جهت انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.

ماده 7 – حل اختلاف – داوری

رسیدگی به اختلاف در ایران و به زبان فارسی و در نشانی داور مرضی الطرفین انجام خواهد شد و پس از ارسال اظهارنامه به نشانی داور توسط هر یک از طرفین که خواهان رسیدگی به اختلاف می باشند، داور مرضی الطرفین با تعیین احد از همکاران وکیل یا کارشناس موسسه رسیدگی را آغاز و ظرف یک ماه با دعوت از طرفین رسیدگی و اقدام به صدور رای و ابلاغ ان از طریق ارسال اظهارنامه می نماید. کلیه اوراق از جمله وقت رسیدگی و رای داوری به نشانی اعلامی طرفین در قرارداد ابلاغ می گردد. رای داور قطعی و لازم الاجرا می باشد .

 

ماده 8- شرایط فسخ قرارداد

در صورت عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در تفاهم­نامه از جانب مجری طرح، طرف قرارداد حق فسخ تفاهم‌نامه را به صورت یکجانبه دارد. فسخ تفاهم‌نامه با ارسال نامه‌‌ سربرگ­دار طرف قرارداد به نشانی مندرج در تفاهم‌نامه ابلاغ می‌شود. تاریخ ابلاغ نامه به نشانی مذکور تاریخ فسخ محسوب می‌شود. فسخ تفاهم­نامه مانع از وصول خسارات قانونی و قراردادی توسط طرف قرارداد نیست .

 

ماده 9 شرایط خاص

در مواردی که به علل شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیر ممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب و با توافق طرفین صورت می گیرد . در صورت فوت یا از کار افتادگی نماینده مجری طرح که باعث عدم انجام ادامه ی کار شود ، مجری طرح تنها موظف است که مبالغ دریافت شده را به طرف قرارداد بازگرداند و قرارداد فسخ شود .

ماده10  – تغییر موارد تفاهم‌نامه

هرگونه پیشنهاد برای تغییر، جرح یا تعدیل هر یک از مفاد و شرایط این تفاهم‌نامه با توافق کتبی طرفین از طریق تنظیم الحاقیه انجام می‌شود .

 

ماده 11- ناظر تفاهم­نامه

جهت نظارت بر تفاهم‌نامه‌ حاضر از جمله نظارت بر انجام تعهدات و انجام هماهنگی‌­های لازم آقا/خانم: ……………………………………… به شماره ملی: ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر طرف قرارداد و آقا/خانم: ……………………………… به شماره ملی ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر مجری طرح انتخاب می‌شوند و طرفین متعهد هستند که کمال همکاری را با ناظر طرف دیگر داشته باشند.

تبصره 2- تغییر ناظر از جانب هریک از طرفین نیازمند معرفی­نامه کتبی به طرف مقابل است.

 

ماده 12- نسخ تفاهم­نامه

این تفاهم‌نامه در 12ماده، 2 تبصره،  …… پیوست و 2 نسخه بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است. طرفین تفاهم­نامه پس از مطالعه کامل تفاهم­نامه و اطلاع از مفاد آن در کمال صحت و سلامت عقل و اراده اقدام به امضاء تفاهم­نامه می­کنند و هر یک از نسخه‌های تفاهم­نامه دارای اعتبار واحد است .

 

                   طرف قرارداد                                                                                                                                                              مجری طرح              

………………………………………                                                                                                                                                   مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک

فرم قرارداد

نکته های طراحی سایت حراجی آنلاین

طراحی سایت حراجی آنلاین را می توان به عنوان یکی از بهترین گزینه های رونق کسب و کار دانست. در این مطلب به انواع طراحی سایت حراجی آنلاین می پردازیم.

طراحی سایت حراجی آنلاین را می توان به عنوان یکی از مهمترین راه هایی دانست که در آن شرکت ها و بیزنس ها سعی در افزایش بازار فروش خود دارند. فروش اجناس، ارائه دادن خدمات و سایر کارها را می توان از جمله کارهای سایت حراج آنلاین بر شمرد.

باید توجه داشت که طراحی سایت ها از جمله سایت های فروشگاهی که سایت های حراج آنلاین هم در آن دسته قرار داده می شوند شاید ساده باشد ولی بهتر است توسط گروه های حرفه ای انجام داده شود تا مدیر پورتال بتواند از سایتی با بهترین سئو استفاده نماید.

سایت حراج آنلاین نیازمند چندین پارامتر است که از جمله آن می توان به ساخت اکانت برای اعضا و ایجاد امکان وارد شدن به آن، ایجاد امکان ارائه کالایی که می خواهید به حراج گذاشته شود و در نهایت امکانی برای دریافت پیشنهاد مشتریان اشاره کرد.

امروزه حراج آنلاین یکی از بهترین روش های فروش شناخته شده است و یکی از پرسود ترین سایت هایی است که می توان ایجاد کرد. البته چندین نوع سایت حراجی آنلاین وجود دارد که در ادامه ضمن معرفی آنها، مزایا و معایب احتمالی استفاده از این نوع سایت را تشریح کرده و شما را در تصمیم گیری طراحی سایت یاری می کنیم.

طراحی سایت حراجی آنلاین

در صورتی که قصد طراحی سایت حراجی آنلاین را داشته باشید بهتر است بدانید که چندین نوع نمونه از این سایت ها وجود دارد. از مهم ترین انواع سایت های حراجی آنلاین می توان به سایت هایی اشاره نمود که در آنها یک مدیر سایت امکان ایجاد اکانت را برای همه فعال کرده و همه می توانند در سایت ثبت نام کنند، سپس در صورتی که بخواهند می توانند کالا یا خدماتی را برای حراجی ارائه دهند و سپس باقی اعضا می توانند قیمت پیشنهادی فروشنده را دیده و قیمت خود را ارائه دهند.

این روش از سایت حراجی آنلاین امروزه در ایران شاید بسیار رایج نباشد ولی می تواند ایده ای بسیار تاثیرگذار برای کسانی باشد که میخواهند سایت حراجی آنلاین داشته باشند. از انواع دیگر سایت حراجی آنلاین می توان به سایت حراجی آنلاین فروشگاهی اشاره نمود.

در این شیوه از طراحی سایت حراجی آنلاین همه افراد امکان ثبت نام در سایت را دارند ولی نمی توانند کالا یا خدمات خود را ارائه دهند بلکه تنها می توانند خرید های خود را از طریق این دسته از سایت ها انجام دهند. این دسته از سایت های حراجی آنلاین بیشتر مناسب برای شرکت ها و فروشگاه های آنلاین بوده تا بتوانند کالا و خدمات خود را با قیمتی بسیار مناسب در بازار عرضه نمایند.

 

طراحی سایت حراجی آنلاین چگونه است؟

در صورتی که بخواهید طراحی سایت حراجی آنلاین را خودتان انجام دهید می توانید از بسیاری از ابزارهای طراحی سایت که در بازار عرضه شده اند استفاده نمایید ولی باید دقت داشته باشید که طراحی سایت حراجی آنلاین نیاز به دانش فنی بالایی به خصوص در زمینه بانک های اطلاعاتی، امنیت وبسایت و همچنین امنیت کاربران دارد.

در صورتی که می خواهید این کار را خودتان انجام دهید بهتر است از یک فرد یا گروهی که در این زمینه دارای دانش فنی بالایی هستند کمک بگیرید تا بتوانید تمامی مواردی که باید را رعایت نمایید. همچنین بهتر است از گروه هایی که در این زمینه کمک می گیرند استفاده کنید چرا که این گروه ها با دانش فنی بسیار بالایی که دارند می توانند به شما در این زمینه کمک کنند و سایتی را کامل و بهینه سازی شده در زمینه حراجی های آنلاین طراحی نمایند.

طراحی سایت حراجی آنلاین نیاز به چه دانشی دارد؟

طراحی سایت حراجی آنلاین شاید در کلام بسیار راحت باشد و هر کسی بتواند در این زمینه کار کند ولی باید دانست که طراحی این دسته از سایت ها تنها به بخش برنامه نویسی خلاصه نشده و پس از آن سایت بتواند از لحاظ سئو بازده مطلوبی داشته باشد تا کسانی که به دنبال سایت حراجی آنلاین هستند بتوانند با سایت شما ارتباط برقرار کنند.

در کل باید گفت که طراحی سایت ارزان شاید از بهترین راه حل های انجام طراحی سایت حراجی آنلاین باشد. شما می توانید کار طراحی سایت حراجی آنلاین را به گروهی بسپارید که در این زمینه سابقه کار داشته و در عین حال کار شما را با بهترین قیمت بتواند انجام دهد.

در کل می توان گفت که طراحی سایت حراجی آنلاین کار بسیار سختی نباشد ولی بهتر است توسط گروه هایی طراحی آن انجام داده شود که بتوانند بهترین بانک اطلاعاتی، رابط کاربری و سئو را بر روی سایت شما پیاده سازی نمایند. ارزان و به صرفه بودن از مهمترین مزایای سپردن کار به دسته از گروه ها می باشد.

مزایای استفاده از سایت حراجی آنلاین

استفاده از سایت یکی از بهترین روش هایی است که شما را در سطح یک کشور سر زبان ها بیندازد. در صورتی که بخواهید حراجی خود را در یک فروشگاه انجام دهید شاید تنها افرادی که در آن خیابان هستند یا حداکثر کسانی که در آن شهر هستند از حراجی شما با خبر شوند و در آن شرکت کنند که این تعداد افراد بسیار کم بوده و امکان اینکه حراجی شما موفق باشد را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.

ولی تصور کنید که تمامی افراد یک کشور و یا حتی جهان بتوانند در حراجی شما شرکت کرده و محصولات شما را خریداری کرده یا خدمات شما را سفارش دهند که قطعا ضریب موفقیت شما را بسیار بالا برده و در صورتی که حراجی معقولانه ای باشد قطعا شما را موفق خواهد کرد. طراحی سایت حراجی آنلاین می تواند بازده شما را چندین برابر افزایش دهد.

برای اینکه در این باره موفق شوید باید از گروهی استفاده کنید که در زمینه طراحی سایت حراجی آنلاین سابقه کار مناسبی داشته باشند و بتوانند شما را یاری کنند تا بهترین سایت را در این زمینه طراحی کرده و همچنین با پشتیبانی مناسب بتوانند شما را به قله های موفقیت نزدیک تر کنند.

سوالات متداول

چطور مطمئن باشم که میتونید طرحی رو طراحی کنید که من خوشم بیاد؟

 پیشنهاد می کنم نمونه کارهای طراحیمون رو ببینید و خودتون رو بذارید جای اون مشتری ها. تصور کنید که اون مشتری ها چه نیازی داشتند و از طرحشون چه خروجی هایی گرفتن. ما سال هاست که کارمون اینه و با افراد، سلایق و مشاغل زیادی کار انجام دادیم و رضایتشون رو جلب کردیم. کافیه بهمون اعتماد کنید و حوصله به خرج بدید. با این حال نگران نباشید. اگر حس کردید طرح مورد پسندتون نیست، تغییرش میدیم تا جایی که مورد پسندتون قرار بگیره. هر سفارش طراحی توی این مجموعه با همفکری یک تیم طراحی حرفه ای که بیش از ۱۰ سال سابقه کار موفق توی بازار دارن انجام میشه. خیالتون راحت باشه که بازار هدف شما و مشتریانتون رو به خوبی میشناسیم. فرمی که هنگام ثبت سفارش تکمیل میکنید و همفکری هایی که در ابتدای سفارش از خودتون گرفته میشه ، باعث میشه شما رو به رسوندن طرح دلخواهتون نزدیکتر کنه.

سوال شما؟

  این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

  0 0 رای
  امتیاز شما
  خانه آموزشگاه وبلاگ فروشگاه فریلنسری