طراحی سایت تولیدی

طراحی وب سایت تولیدی | قیمت وب سایت تولیدی
  /  طراحی سایت تولیدی

تماس می گیریم!

سفارش طراحی سایت تولیدی

لطفا با دقت متن قرارداد را مطالعه فرمایید و فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرایند قرارداد
 1. لطفا خدمات مورد نظر خود را انتخاب فرمایید.
 2. مبلغ قرارداد را به صورت آنلاین پرداخت نمایید
 3. مفاد قرارداد را با دقت مطالعه فرمایید.
 4. شماره فاکتور پرداختی را همراه با اطلاعات شخصی خود در فرم زیر وارد نمایید.
 5. منتظر تماس کارشناسان ما بمانید.
متن قرارداد

قرارداد سایت تولیدی

بسمه‌تعالی

تفاهم‌نامه

ماده 1– طرفین تفاهم‌نامه

11 مشخصات طرف قرارداد

شرکت / شخص …………………………………………………………………… ، شماره ثبت: ……………………….. ، شناسه / کد ملی …………………………………. ، با نمایندگی صاحبان امضاء شرکت برابر آگهی روزنامه رسمی، با شماره تماس: ………………………………….. ، به نشانی: ……………………………………………………………………………………………………………… ، کدپستی: ……………………………….. به عنوان طرف قرارداد معرفی می‌شود.

 

12 مشخصات مجری طرح

مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک ، به نمایندگی آقای محمد پارسا مجد ، به شماره ملی 37701018930 ، (به سمت مدیر عامل)، به نشانی: شیراز سیاحتگر نبش کوچه 41 شهید بهشتی پلاک 230 واحد 2 ، كدپستی: 7173983549 ، به شماره تماس:  38209523 به عنوان مجری طرح معرفی می­شود.

 

ماده 2– موضوع و موارد قابل ارائه در قرارداد

نام خدمت :

شامل خدمات :

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در این قرارداد، به مبلغ ………………………………………………… تومان می باشد که 60% از این مبلغ بعنوان پیش پرداخت دریافت می گردد و مابقی طی دو مرحله به صورت ماهانه از تاریخ شروع قرارداد تسویه میگردد .

نحوه پرداخت بصورت واریز به شماره شبا IR16 0120 0000 0000 4654 5614 92 و یا شماره کارت 6104337820101994 بنام محمد پارسا مجد نزد بانک ملت می‌باشد .

ماده 4 مدت انجام قرارداد

مدت زمان قرارداد طبق پکیج ارائه شده در پیوست قرارداد از تاریخ ………/………/……………. تا تاریخ ………/………/……………. انجام میشود.

 

ماده 5 تعهدات مجری طرح

مجری طرح متعهد می­شود، هرگونه اطلاعات فنی و غیرفنی طرف قرارداد را محرمانه تلقی کند. این اطلاعات شامل (نه محدود به) شرایط قرارداد، کلیه اطلاعات مالی، خريدها، توليدات، اطلاعات کاربران سایت و اپلیکیشن، کارکنان، اطلاعات مربوط به تعداد و شرایط فروش سایت و غیره است. طرف دوم متعهد می­شود، اطلاعات دریافتی را نزد اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی فاش نکند. در صورت افشای هرگونه اطلاعات دریافتی، طرف قرارداد حق وصول خسارات وارده را دارد .

مجری طرح موظف است موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده و با تأیید کارفرما انجام دهد .

هر گونه تقاضای تغییر در عملکرد برنامه که فراتر از تعهدات مجری طرح در ماده دو قرارداد باشد با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام پذیر است .

مجری طرح متعهد می‌شود ناظر فنی پروژه را پس از تکمیل سایت در یک جلسه آموزشی ، آموزش داده و ناظر را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از سایت و خدمات آشنا سازد .

مجری طرح تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقدار که در ماده دو شماره قرارداد آمده است موظف به انجام این کار است .

مسئولیت هر گونه تعدیل و تغییراتی که در کدهای برنامه طرف قرارداد صورت پذیرد و همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیر سایت که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت شود کا ملا به عهده طرف قرارداد بوده و مجری طرح تعهدی نسبت به رفع آن ندارد. هزینه رفع این گونه اشکاالت طبق تعرفه های روز مجری طرح و با توافق طرفین در آن زمان، احتساب و توسط طرف قرارداد به مجری طرح پرداخت می شود .

مجری طرح موظف است با نماینده تام الاختیار طرف قرارداد همکاری و مساعدت کامل نموده و تحویل پروژه را به تأیید ناظر فنی طرف قرارداد برساند .

 

ماده 6- تعهدات طرف قرارداد

طرف قرارداد موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه ، اطلاعات مورد نیاز سایت (از قبیل تصاویر ، لوگو ، محتوا و …) را در هر زمانی که مجری طرح درخواست می کند و در اسرع وقت در اختیار مجری طرح قرار دهد .

طرف قرارداد متعهد می گردد در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه بصورت کتبی به مجری طرح معرفی کند .

حفظ رمز ها و شناسه ی ورود به بخش مدیریت بر عهده ی طرف قرارداد است .

چنانچه چند طرح اولیه توسط مجری طرح جهت بررسى به طرف قرارداد ارائه گردد، طرف قرارداد پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به مجری طرح بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير طرح ها نخواهد داشت.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده طرف قرارداد می‌باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری طرح پرداخت می‌گردد.

در صورتی که نماینده طرف قرارداد تغییر یابد، طرف قرارداد می بایست به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، طرف قرارداد می‌بایست هزینه تعیین شده از سوی مجری طرح جهت انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.

ماده 7 – حل اختلاف – داوری

رسیدگی به اختلاف در ایران و به زبان فارسی و در نشانی داور مرضی الطرفین انجام خواهد شد و پس از ارسال اظهارنامه به نشانی داور توسط هر یک از طرفین که خواهان رسیدگی به اختلاف می باشند، داور مرضی الطرفین با تعیین احد از همکاران وکیل یا کارشناس موسسه رسیدگی را آغاز و ظرف یک ماه با دعوت از طرفین رسیدگی و اقدام به صدور رای و ابلاغ ان از طریق ارسال اظهارنامه می نماید. کلیه اوراق از جمله وقت رسیدگی و رای داوری به نشانی اعلامی طرفین در قرارداد ابلاغ می گردد. رای داور قطعی و لازم الاجرا می باشد .

 

ماده 8- شرایط فسخ قرارداد

در صورت عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در تفاهم­نامه از جانب مجری طرح، طرف قرارداد حق فسخ تفاهم‌نامه را به صورت یکجانبه دارد. فسخ تفاهم‌نامه با ارسال نامه‌‌ سربرگ­دار طرف قرارداد به نشانی مندرج در تفاهم‌نامه ابلاغ می‌شود. تاریخ ابلاغ نامه به نشانی مذکور تاریخ فسخ محسوب می‌شود. فسخ تفاهم­نامه مانع از وصول خسارات قانونی و قراردادی توسط طرف قرارداد نیست .

 

ماده 9 شرایط خاص

در مواردی که به علل شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیر ممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب و با توافق طرفین صورت می گیرد . در صورت فوت یا از کار افتادگی نماینده مجری طرح که باعث عدم انجام ادامه ی کار شود ، مجری طرح تنها موظف است که مبالغ دریافت شده را به طرف قرارداد بازگرداند و قرارداد فسخ شود .

ماده10  – تغییر موارد تفاهم‌نامه

هرگونه پیشنهاد برای تغییر، جرح یا تعدیل هر یک از مفاد و شرایط این تفاهم‌نامه با توافق کتبی طرفین از طریق تنظیم الحاقیه انجام می‌شود .

 

ماده 11- ناظر تفاهم­نامه

جهت نظارت بر تفاهم‌نامه‌ حاضر از جمله نظارت بر انجام تعهدات و انجام هماهنگی‌­های لازم آقا/خانم: ……………………………………… به شماره ملی: ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر طرف قرارداد و آقا/خانم: ……………………………… به شماره ملی ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر مجری طرح انتخاب می‌شوند و طرفین متعهد هستند که کمال همکاری را با ناظر طرف دیگر داشته باشند.

تبصره 2- تغییر ناظر از جانب هریک از طرفین نیازمند معرفی­نامه کتبی به طرف مقابل است.

 

ماده 12- نسخ تفاهم­نامه

این تفاهم‌نامه در 12ماده، 2 تبصره،  …… پیوست و 2 نسخه بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است. طرفین تفاهم­نامه پس از مطالعه کامل تفاهم­نامه و اطلاع از مفاد آن در کمال صحت و سلامت عقل و اراده اقدام به امضاء تفاهم­نامه می­کنند و هر یک از نسخه‌های تفاهم­نامه دارای اعتبار واحد است .

 

                   طرف قرارداد                                                                                                                                                              مجری طرح              

………………………………………                                                                                                                                                   مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک

فرم قرارداد

نکته های طراحی سایت تولیدی

از نظر تاریخی، بازاریابی برای شرکت های صنعتی و تولیدی عمدتا به منظور فروش بیشتر بوده است.

خوشبختانه ، امروزه بسیاری از شرکت های تولیدی، مزایای داشتن وب سایت را می دانند و آن را به عنوان یک ابزار بازاریابی در نظر می گیرند. حتی اگر داشتن یک وب سایت، به طور مستقیم باعث فروش هم نشود، داشتن یک وب سایت با کیفیت برای یک شرکت صنعتی نقش چشمگیری در تجاری سازی نام برند آن کسب و کار خواهد داشت و نشان دهنده کیفیت و خدمات عالی است. تحقیقات نشان می دهد که حتی در شرایطی که یک شرکت آنلاین محصولات خود را به فروش نگذارد، وب سایت های b2b یک نقطه برای آغاز فروش است.

در گذشته، تبلیغات تلویزیونی، رادیویی و روزنامه و مجلات ،منابع اصلی ارتقاء کسب وکارهای صنعتی بود. امروزه استفاده از اینترنت منبع قوی و قدرتمندی برای تبلیغات اینترنتی است. با این حال اگر تبلیغات آنلاین شما موثر نباشد، استفاده از آن سودآوری نخواهد داشت. بنابراین اولین چیزی که لازم دارید، طراحی یک وب سایت کاربردی و موثر است.  در هر صورت شما می دانید که چه چیزی وب سایت شما را حرفه ای می کند؟ اگر نه ، بهتر است که هر چه سریع تر این کار را انجام دهید.

در طراحی وب سایت های تولیدی و صنعتی، چندین نظر وجود دارد که تعیین می کند که آیا یک وب سایت تولیدی حداکثر کیفیت را دارد یا خیر؟  در اینجا چند شیوه برتر برای ساخت وب سایت های تولیدی گفته شده است :

ناوبری ساده و واضح
اولین باری که یک کاربر وارد سایت می شود اگر خوشایند نباشد، برایش نا امید کننده است. به همین دلیل است که داشتن یک نوار منو و ناوبری ساده می تواند برای وب سایت ها بسیار حیاتی باشد. سیسکو از یک ناوبری ساده و واضح استفاده می کند تا بتواند یک وب سایت بزرگ با محتوای زیاد را مدیریت کند. ایجاد یک منو ناوبری ساده، به کاربر اجازه می دهد تا مسیر خود را به آسانی پیدا کند.

نوار ناوبری بالای سیسکو یک منو کشویی 5 ستونی است که مراجعه کنندگان را به قسمت های اصلی وب سایت هدایت می کنند. با این حال ناوبری ثانویه آنها، برای هر بخش از سایت منحصر به فرد است که واقعا کار کردن با ناوبری را آسان می کند.  به عنوان مثال: بخش سرور ها مواردی مانند محصولات ، راه حل ها ، خدمات، مزایا ، پشتیبانی و غیره را مشخص کرده است.

مکان مشخص تماس های فوری
حتی برای شرکت های تولیدی وب سایت شما باید به گونه ای باشد که به کسب و کار شما کمک کند. بهترین راه برای انجام این کار این است که “گام بعدی” در وب سایت شما کاملا واضح باشد. برای بسیاری از شرکت های تولیدی ، “فرم تماس فوری” یک فرم ضروری است. دکمه تماس فوری می تواند به شکل ” تماس با ما” ،”درخواست یک نقل قول “، “فرم تماس فوری” باشد.

تصاویر با کیفیت بالا
بسیاری از وب سایت های تولیدی هنوز هم بسیار قدیمی هستند و تصاویر آنها نیز قدیمی هستند. گرافیک با کیفیت بالا، به کاربران شما دقیقا همان پیامی را که می خواهید، منتقل می کند. برای بسیاری از شرکت های تولیدی ، تصاویر با کیفیت محصولات، دستگاه ها ، خدمات و قطعات، می تواند کیفیت را تشریح کند.

بازاریابی محتوایی موثر
با قرار دادن بخش های موثر محتوا در صفحات اصلی ، شما می توانید بازدیدکنندگان را جذب کنید. در حالی که بازاریابی محتوایی به عنوان یک استراتژی بازاریابی ورودی عمل می کند، آنها همچنین باعث می شوند که بازدیدکنندگان از کانال های دیگر به وب سایت شما بیایند.

53 درصد از شرکت های تولیدی ، بازاریابی محتوایی را در طی 12 ماه آینده انجام خواهند داد.

چگونه باید کسب و کار تولیدی خود را رشد دهیم؟

شرکت های تولیدی و صنعتی که محصولات صنعتی تولید می کنند، باید محصولاتشان را به کاربران خود نمایش دهند بنابراین داشتن یک وب سایت عالی مکان مناسبی برای نمایش محصولاتشان است.  بیش از 88% از خریداران فنی ، در هنگام تصمیم گیری برای خرید، آنلاین هستند. امروزه بسیاری از تولیدکنندگان با استفاده از اینترنت می توانند فروش خود را افزایش دهند. بسیار مهم است که بتوانید کسب وکار وشرکت خود را با استفاده از سبک های خاص و خلاقانه از رقبای خود متمایز کنید. داشتن یک وب سایت طراحی سفارشی برای کسب و کارتان می توانید دارای مزایای زیر باشد:

ایجاد اعتبار و تصویر حرفه ای از کسب و کار
نام تجاری شما را می سازد
با مشتریان احتمالی ارتباط برقرار می کنید
بهبود خدمات مشتریان
رسیدن به بازارهای تخصصی
اکثر شرکت ها در صنعت های تولیدی، متکی به روش های بازاریابی سنتی هستند.  با این حال این استراتژی های بازاریابی خارج از منزل و سنتی ، هزینه های جانبی را بالا می برند. امروزه اینترنت به شدت عادت های خرید مردم را تغییر داده است و شرکت های تولیدی مجبور به انطباق با آنها برای رسیدن به مخاطبان بزرگتر هستند.

آیا می دانید بازاریابی ورودی می تواند تاثیر  مثبتی بر روی شرکت ها داشته باشد؟ زیرا بازاریابی ورودی از متد های مختلف مانند ، سئو، بازاریابی رسانه های اجتماعی، وبلاگ و ویدئو مارکتینگ استفاده می کند و باعث جذب بیشتر مخاطبان می شود. قیمت بازاریابی ورودی 67 درصد از بازاریابی های سنتی کمتر است که در نتیجه منجر به افزایش کاربران و ترافیک بیشتر خواهد شد.

تمرکز بر روی نیازهایتان به طور مداوم، باعث بهبود بهره وری و بهبود خدمات مشتریان می شود.

طراحی وب سایت برای شرکت های تولیدی

امروزه هر شرکتی نیاز به داشتن یک وب سایت قوی و حرفه ای دارد. وب سایت ها به موفقیت شرکت شما کمک می کنند و باعث رشد شرکت شما می شوند. بنابراین شما هر هدفی که داشته باشید به آن خواهید رسید. تولیدکنندگان به وب سایت نیز نیاز دارند و باید وب سایت های آنها به خوبی طراحی شود تا بتواند هر چه بیشتر آنها را به اهدافشان نزدیک تر کنند.  با استفاده از این وب سایت ها مشتریان بیشتری جذب کنند.

استراتژی های طراحی وب برای تولید کنندگان
ایده های مختلفی وجود دارد که شرکت تولیدی شما می تواند طراحی وب سایت خود را بهبود ببخشد.

طراحی قابل اعتمادتر
زمانی که شما وب سایتی را طراحی می کنید، آن سایت باید بتواند احساسات دقیق شما و کسب و کارتان را به خوبی بیان کند. به عنوان مثال شرکت های معدن کار می توانند از رنگ های تیره مانند رنگ های معادن استفاده کنند و یا به عنوان مثال، یک تولید کننده می تواند از زمینه های نور، متن های رنگی و یا رنگ لوگو برای وب سایت خود استفاده کند.

استفاده از تصاویر با کیفیت بالا
وب سایت شما بهترین مکان برای به اشتراک گذاشتن عکس های محصولات و خدمات و شرکت و کارکنان شما است. عکس ها نباید هیچ چیز گیج کننده ای داشته باشند ، اما باید بتوانند به راحتی ارزش کسب و کار شما را منعکس کنند.  با استفاده از تصاویر مناسب شما حتی می توانید ، اعتماد کاربران خود را افزایش دهید.

برای بازدیدکنندگانتان صفحات را طراحی کنید
در حالی که صفحات شما باید بهترین ویژگی کسب و کار شما را بیان کند، باید طوری آن را طراحی کنید که مخاطبان خود را حفظ کنید. طراحی وب سایت باید مشتری پسندانه باشد.

سرعت بارگزاری سایت خود را بالا ببرید
زمانی که شما آنلاین هستید، هر ثانیه آن محاسبه می شود.این  زمان به خصوص در زمان بارگزاری سایت بسیار مهم است. اگر سایت شما بیش از حد طول بکشد تا بارگزاری شود، مسلما شما مشتریان خود را از دست خواهید داد. به همین دلیل مهم است که مطمئن شوید که سرعت بارگزاری سایت شما بالا است.

رنگ ها را با هم متناسب کنید
رنگ ها نقش مهمی در طراحی وب سایت ها دارند. زمانی که شما بتوانید آنها را درک کنید می توانید از آنها به نفع خود استفاده کنید. تن آبی نشانه قدرت و سیاه نشانه انحصار و قرمز نشان دهنده احساسات است.  با استفاده از این سه رنگ اصلی شما می توانید هر صفحه ای را در سایت خود طراحی کنید.

برجسته کردن دکمه های تماس های فوری
هر صفحه ای باید یک دکمه تماس فوری برای بازدیدکنندگان داشته باشد تا بتواند بازدیدکنندگان را به مشتری تبدیل کند. این دکمه باید برجسته  و قابل توجه باشد و از بقیه محتوا صفحه مجزا باشد.  با استفاده از رنگ های گرم مانند قرمز، شما می توانید مطمئن شوید که هر بازدیدکننده ای که  به سایت شما می آید چگونه تبدیل به مشتری می شود.

چه چیز وب سایت های تولیدی را از هم متمایزمی کند؟

وب سایت های صنعتی b2b با چالش های خاصی مواجه هستند:  سازماندهی داده ها، توضیحات فنی، ترفیعات آگاهی مشتری، صفحات سئو دوستانه و ایجاد تصویر برند به طوری که ازسایت های b2c متفاوت باشد.

بازاریابی برای صنایع تولیدی
هنوز هم تولیدکنندگانی هستند که از بازاریابی دیجیتال دور هستند.  اگر شما کارهای صنعتی تولید مانند فروش ابزارهای صنعتی، تجهیزات مواد غذایی، واشرهای چرمی و یا هر ابزار صنعتی دیگری می فروشید، از تکنولوژی دیجیتال برای بازاریابی خود بهره می برید؟  بازاریابی دیجیتال به شما می گوید که چگونه کاربران شما می توانند با محتوای وب سایتتان تعامل برقرار کنند.  شما می توانید این اطلاعات را نه تنها در بازاریابی بلکه در تصمیم گیری های دیگرتان نیز استفاده کنید.

چگونه یک وب سایت تولیدی بزرگ ایجاد کنیم؟

اگر یک شرکت تولیدی و یا صنعتی هستید ، برای پیشرفت و رشد کسب و کارتان نیاز به یک وب سایت بزرگ و حرفه ای دارید. وب سایت شما باید بتواند کاملا به طور واضح؛ نوآوری و تکنولوژی شما را نشان دهد تا مشتریان را جذب کنید و آنها از شما خرید کنند. این که آیا یک صفحه وب سایت جدید می خواهید طراحی کنید ویا می خواهید سایتی را که داشته اید ومجددا بازسازی کنید و یا آن را به روزرسانی کنید، به کار گیری ، نکات زیر می تواند به شما کمک کند تا بازاریابی کسب و کار خود را قدرتمند سازید.

اعتبار نام تجاری خود را بالا ببرید

وب سایت شما معمولا اولین نقطه ای است که مشتریان شما را می بینند و با شما ملاقات می کنند ، بنابراین باید بتوانید مهارت ها و مهارت های فنی وب سایت خود را بالا ببرید.  طراحی ساده و زیبا و چشم نواز باعث می شود که وب سایت شما حرفه ای تر به نظر برسد. داشتن یک وب سایت قوی می تواند کسب و کار شما را متحول کند و به سرعت کیفیت شرکت و کسب و کار شما را بالا ببرد.

این عوامل در طراحی وب سایت می تواند باعث جذابیت بیشتر آن شود:

لوگو تمیز و حرفه ای
طرح بندی مدرن که به راحتی قابل استفاده باشد.
تصاویر بزرگ و زیبا
پیام های ارزشمند
ارائه جوایز و هدایا و قرعه کشی برای مشتریان
ارائه نوار منو و نوار جستجو آسان
بازدید کنندگان وب سایت شما باید بتوانند با نوار جستجو و نوار منو به راحتی کار کنند. برای وب سایت های خدماتی و تولیدی به این معنا است که کاربران بتوانند به راحتی سرویس ها و خدمات را پیدا کنند.

اگر شرکت شما مبتنی بر محصول باشد ، اطمینان حاصل کنید که دسته بندی محصولات شما به درستی انجام شده است.

با  مخاطبان هدف خود صحبت کنید
برای وب سایت های تولید و شرکت ها، تولید محتوای خوب باعث می شود تا از رقبای خود پیشی بگیرید.  محصولات و خدمات ، باید طوری باشند که برای مخاطبان آن مناسب باشد:

برای مثال، اگر مهندسین مخاطبان اصلی شما هستند، چه چیز هایی و یا چه جزئیاتی به آنها کمک خواهد کرد؟ و یا اگر مدیران مخاطبان اصلی شما هستند، زمانی که از وب سایت شما بازدید می کنند بتوانند آنچه که به دنبال آن هستند را به راحتی پیدا کنند و درک کنند

سوالات متداول

چطور مطمئن باشم که میتونید طرحی رو طراحی کنید که من خوشم بیاد؟

 پیشنهاد می کنم نمونه کارهای طراحیمون رو ببینید و خودتون رو بذارید جای اون مشتری ها. تصور کنید که اون مشتری ها چه نیازی داشتند و از طرحشون چه خروجی هایی گرفتن. ما سال هاست که کارمون اینه و با افراد، سلایق و مشاغل زیادی کار انجام دادیم و رضایتشون رو جلب کردیم. کافیه بهمون اعتماد کنید و حوصله به خرج بدید. با این حال نگران نباشید. اگر حس کردید طرح مورد پسندتون نیست، تغییرش میدیم تا جایی که مورد پسندتون قرار بگیره. هر سفارش طراحی توی این مجموعه با همفکری یک تیم طراحی حرفه ای که بیش از ۱۰ سال سابقه کار موفق توی بازار دارن انجام میشه. خیالتون راحت باشه که بازار هدف شما و مشتریانتون رو به خوبی میشناسیم. فرمی که هنگام ثبت سفارش تکمیل میکنید و همفکری هایی که در ابتدای سفارش از خودتون گرفته میشه ، باعث میشه شما رو به رسوندن طرح دلخواهتون نزدیکتر کنه.

سوال شما؟

  این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

  0 0 رای
  امتیاز شما
  خانه آموزشگاه وبلاگ فروشگاه فریلنسری