طراحی سایت تفریحی

طراحی سایت تفریحی | قیمت طراحی سایت تفریحی
  /  طراحی سایت تفریحی

تماس می گیریم!

سفارش طراحی سایت تفریحی

لطفا با دقت متن قرارداد را مطالعه فرمایید و فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرایند قرارداد
 1. لطفا خدمات مورد نظر خود را انتخاب فرمایید.
 2. مبلغ قرارداد را به صورت آنلاین پرداخت نمایید
 3. مفاد قرارداد را با دقت مطالعه فرمایید.
 4. شماره فاکتور پرداختی را همراه با اطلاعات شخصی خود در فرم زیر وارد نمایید.
 5. منتظر تماس کارشناسان ما بمانید.
متن قرارداد

قرارداد سایت تفریحی

بسمه‌تعالی

تفاهم‌نامه

ماده 1– طرفین تفاهم‌نامه

11 مشخصات طرف قرارداد

شرکت / شخص …………………………………………………………………… ، شماره ثبت: ……………………….. ، شناسه / کد ملی …………………………………. ، با نمایندگی صاحبان امضاء شرکت برابر آگهی روزنامه رسمی، با شماره تماس: ………………………………….. ، به نشانی: ……………………………………………………………………………………………………………… ، کدپستی: ……………………………….. به عنوان طرف قرارداد معرفی می‌شود.

 

12 مشخصات مجری طرح

مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک ، به نمایندگی آقای محمد پارسا مجد ، به شماره ملی 37701018930 ، (به سمت مدیر عامل)، به نشانی: شیراز سیاحتگر نبش کوچه 41 شهید بهشتی پلاک 230 واحد 2 ، كدپستی: 7173983549 ، به شماره تماس:  38209523 به عنوان مجری طرح معرفی می­شود.

 

ماده 2– موضوع و موارد قابل ارائه در قرارداد

نام خدمت :

شامل خدمات :

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در این قرارداد، به مبلغ ………………………………………………… تومان می باشد که 60% از این مبلغ بعنوان پیش پرداخت دریافت می گردد و مابقی طی دو مرحله به صورت ماهانه از تاریخ شروع قرارداد تسویه میگردد .

نحوه پرداخت بصورت واریز به شماره شبا IR16 0120 0000 0000 4654 5614 92 و یا شماره کارت 6104337820101994 بنام محمد پارسا مجد نزد بانک ملت می‌باشد .

ماده 4 مدت انجام قرارداد

مدت زمان قرارداد طبق پکیج ارائه شده در پیوست قرارداد از تاریخ ………/………/……………. تا تاریخ ………/………/……………. انجام میشود.

 

ماده 5 تعهدات مجری طرح

مجری طرح متعهد می­شود، هرگونه اطلاعات فنی و غیرفنی طرف قرارداد را محرمانه تلقی کند. این اطلاعات شامل (نه محدود به) شرایط قرارداد، کلیه اطلاعات مالی، خريدها، توليدات، اطلاعات کاربران سایت و اپلیکیشن، کارکنان، اطلاعات مربوط به تعداد و شرایط فروش سایت و غیره است. طرف دوم متعهد می­شود، اطلاعات دریافتی را نزد اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی فاش نکند. در صورت افشای هرگونه اطلاعات دریافتی، طرف قرارداد حق وصول خسارات وارده را دارد .

مجری طرح موظف است موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده و با تأیید کارفرما انجام دهد .

هر گونه تقاضای تغییر در عملکرد برنامه که فراتر از تعهدات مجری طرح در ماده دو قرارداد باشد با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام پذیر است .

مجری طرح متعهد می‌شود ناظر فنی پروژه را پس از تکمیل سایت در یک جلسه آموزشی ، آموزش داده و ناظر را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از سایت و خدمات آشنا سازد .

مجری طرح تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقدار که در ماده دو شماره قرارداد آمده است موظف به انجام این کار است .

مسئولیت هر گونه تعدیل و تغییراتی که در کدهای برنامه طرف قرارداد صورت پذیرد و همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیر سایت که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت شود کا ملا به عهده طرف قرارداد بوده و مجری طرح تعهدی نسبت به رفع آن ندارد. هزینه رفع این گونه اشکاالت طبق تعرفه های روز مجری طرح و با توافق طرفین در آن زمان، احتساب و توسط طرف قرارداد به مجری طرح پرداخت می شود .

مجری طرح موظف است با نماینده تام الاختیار طرف قرارداد همکاری و مساعدت کامل نموده و تحویل پروژه را به تأیید ناظر فنی طرف قرارداد برساند .

 

ماده 6- تعهدات طرف قرارداد

طرف قرارداد موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه ، اطلاعات مورد نیاز سایت (از قبیل تصاویر ، لوگو ، محتوا و …) را در هر زمانی که مجری طرح درخواست می کند و در اسرع وقت در اختیار مجری طرح قرار دهد .

طرف قرارداد متعهد می گردد در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه بصورت کتبی به مجری طرح معرفی کند .

حفظ رمز ها و شناسه ی ورود به بخش مدیریت بر عهده ی طرف قرارداد است .

چنانچه چند طرح اولیه توسط مجری طرح جهت بررسى به طرف قرارداد ارائه گردد، طرف قرارداد پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به مجری طرح بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير طرح ها نخواهد داشت.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده طرف قرارداد می‌باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری طرح پرداخت می‌گردد.

در صورتی که نماینده طرف قرارداد تغییر یابد، طرف قرارداد می بایست به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، طرف قرارداد می‌بایست هزینه تعیین شده از سوی مجری طرح جهت انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.

ماده 7 – حل اختلاف – داوری

رسیدگی به اختلاف در ایران و به زبان فارسی و در نشانی داور مرضی الطرفین انجام خواهد شد و پس از ارسال اظهارنامه به نشانی داور توسط هر یک از طرفین که خواهان رسیدگی به اختلاف می باشند، داور مرضی الطرفین با تعیین احد از همکاران وکیل یا کارشناس موسسه رسیدگی را آغاز و ظرف یک ماه با دعوت از طرفین رسیدگی و اقدام به صدور رای و ابلاغ ان از طریق ارسال اظهارنامه می نماید. کلیه اوراق از جمله وقت رسیدگی و رای داوری به نشانی اعلامی طرفین در قرارداد ابلاغ می گردد. رای داور قطعی و لازم الاجرا می باشد .

 

ماده 8- شرایط فسخ قرارداد

در صورت عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در تفاهم­نامه از جانب مجری طرح، طرف قرارداد حق فسخ تفاهم‌نامه را به صورت یکجانبه دارد. فسخ تفاهم‌نامه با ارسال نامه‌‌ سربرگ­دار طرف قرارداد به نشانی مندرج در تفاهم‌نامه ابلاغ می‌شود. تاریخ ابلاغ نامه به نشانی مذکور تاریخ فسخ محسوب می‌شود. فسخ تفاهم­نامه مانع از وصول خسارات قانونی و قراردادی توسط طرف قرارداد نیست .

 

ماده 9 شرایط خاص

در مواردی که به علل شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیر ممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب و با توافق طرفین صورت می گیرد . در صورت فوت یا از کار افتادگی نماینده مجری طرح که باعث عدم انجام ادامه ی کار شود ، مجری طرح تنها موظف است که مبالغ دریافت شده را به طرف قرارداد بازگرداند و قرارداد فسخ شود .

ماده10  – تغییر موارد تفاهم‌نامه

هرگونه پیشنهاد برای تغییر، جرح یا تعدیل هر یک از مفاد و شرایط این تفاهم‌نامه با توافق کتبی طرفین از طریق تنظیم الحاقیه انجام می‌شود .

 

ماده 11- ناظر تفاهم­نامه

جهت نظارت بر تفاهم‌نامه‌ حاضر از جمله نظارت بر انجام تعهدات و انجام هماهنگی‌­های لازم آقا/خانم: ……………………………………… به شماره ملی: ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر طرف قرارداد و آقا/خانم: ……………………………… به شماره ملی ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر مجری طرح انتخاب می‌شوند و طرفین متعهد هستند که کمال همکاری را با ناظر طرف دیگر داشته باشند.

تبصره 2- تغییر ناظر از جانب هریک از طرفین نیازمند معرفی­نامه کتبی به طرف مقابل است.

 

ماده 12- نسخ تفاهم­نامه

این تفاهم‌نامه در 12ماده، 2 تبصره،  …… پیوست و 2 نسخه بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است. طرفین تفاهم­نامه پس از مطالعه کامل تفاهم­نامه و اطلاع از مفاد آن در کمال صحت و سلامت عقل و اراده اقدام به امضاء تفاهم­نامه می­کنند و هر یک از نسخه‌های تفاهم­نامه دارای اعتبار واحد است .

 

                   طرف قرارداد                                                                                                                                                              مجری طرح              

………………………………………                                                                                                                                                   مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک

فرم قرارداد

نکته های طراحی سایت تفریحی

طراحی سایت تفریحی برای ایجاد و ساخت وب سایت های سرگرمی و تفریحی به لحاظ اینکه طیف وسیع و گسترده ای از مخاطبان و در کل عموم کاربرانی اینترنتی را که از آنها استفاده می نمایند از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است.

از همین رو سایت های تفریحی که بطور اصولی و حرفه ای طراحی شده و از نظر محتوا و مطالب نیز مفرح و سرگرم کننده باشند می توانند بازدیدکنندگان زیادی را بسوی خود جذب نمایند.

در محتوای طراحی سایت تفریحی ، مطالب سرگرم کننده از جمله جوک و لطیفه، بازی های آنلاین، مطالب عجیب و جذاب، معرفی شخصیت ها و اماکن تاریخی و باستانی و مناظر دیدینی، فیلم و کلیپ های خنده دار، عکس های جالب و … می تواند در وب سایت جهت پُر کردن اوقات فراغت کاربران گنجانده شود.

قبل از هر چیز توجه به این موضوع بسیار حائز اهمیت است که طراحی سایت به مانند تمام حرفه های دیگر در دنیای مدرن امروزی نیاز به تخصص های حرفه ای دارد. فکر کنم اگر پیش از هر چیز ابتدا شاخصه های طراحی سایت حرفه ای و طراحی سایت شرکتی را بدانید با دید بهتری اقدام به طراحی سایت خود خواهید کرد.

انواع طراحی سایت تفریحی

بطور کلی وب سایت های تفریحی دو دسته اند:

1) سایت های ویژه ی گیم و بازی های آنلاین و مسابقات آنلاین.

2) وب سایت های تفریحی محتوامحور که اینگونه سایت ها به تولید محتوای تفریحی و سرگرمی می پردازند.

در مورد سایت های بازی آنلاین در بخش طراحی سایت بازی بطور مفصل توضیحاتی بیان گردید و اختصاصات و امکانات آن شرح داده شد. اما در اینجا روی سخن ما با طراحی وب سایت های تفریحی محتوا محور است.

امکانات و محتوای طراحی سایت تفریحی

طراحی سایت تفریحی از نظر گرافیکی باید بسیار جذاب و کاربر پسند بوده و لود و بالا آمدن صفحات  سایت نیز از سرعت بالایی برخوردار باشد تا حوصله بازدیدکنندگان را سر نبرده و به اصطلاح آنها را فراری ندهد. سرعت لود شدن صفحات و مطالب باید به گونه ای باشد که کاربر متحمل صبر نامتعارفی نگردد. زیرا مخاطبی که به قصد تفریح وارد سایت می شود چندان جدیتی ندارد و هر آنچه باعث صبر و خستگی او شود در واقع برایش ضدحال تلقی می گردد نه تفریح. پس با توجه به رقابت شدید سایت های تفریحی، از سایت شما صرف نظر کرده صفحه سایت دیگری را باز می کند. نمایش بخش های مختلف و  دسته بندی موضوعات متنوع سایت بایستی حساب شده و در جای خود باشد تا مخاطب بتواند به سهولت بخش مورد نظر خود را بیابد. همچنین سایت باید از لحاظ سئو و از دیدگاه موتورهای جستجو بسیار حرفه ای و بهینه پیاده سازی شده تا بتواند کاربران جدیدی را جذب کند. حجم و فضای کافی نیز در طراحی پورتال سرگرمی و تفریحی بایستی اختصاص یابد تا در صورت افزایش کاربران به تعداد زیاد، مشکل اتمام پهنای باند و فشار به سرور بوجود نیایید.

از نظر همکاری شما می توانید با سایت هایی که خدمات نزدیک به شما می دهند نیز فعالیت کنید. شرکت هایی که خدمات رستوران می دهند ( طراحی سایت رستوران) از جمله این موارد است و شما می توانید پلن های مختلفی را با این شرکت ها به اشتراک بگذارید.

در ادامه برخی از امکانات طراحی وب سایت تفریحی بیان می شود:

دسته بندی
دسته بندی قسمت های مختلف و متنوع سایت و امکان نمایش هر دسته بصورت گرافیکی در صفحه اصلی.

اخبار خاص و جذاب
خبرهای این بخش از سایت های تفریحی با وب سایت های خبری متفاوت است و بیشتر به رویدادها و اتفاقات خاص و جذاب می پردازد که حتی تیتر (عنوان) آنها باعث جلب نظر و برانگیختگی حس کنجکاوی مخاطب می گردد. این اخبار همراه با عکس و ویدیویی از آن رویداد بر جذابیت آن می افزاید.

تصاویر و ویدیو
بخش عکس ها و کلیپ های جالب و خنده دار، برای مخاطبان مفرح و جذاب است.

همچنین امکان ایجاد گالری تصاویر بهمراه آلبوم های متعدد درموضوعات گوناگون.

طنز و لطیفه
طنز و جوک در همه اقوام بشری در ادبیات عامیانه کشورهای مختلف وجود دارد. لطیفه و جوک نیز در بین ایرانیان جایگاه خاصی دارد، از همین رو گردآوری لطایف و جوک ها در وب سایت تفریحی موجب انبساط خاطر کاربران می گردد.

بیوگرافی
پرداختن به افراد مشهور و هنرمندان یکی از جنبه های سایت های سرگرمی و تفریحی است. آخرین اخبار و اطلاعات راجع به ستارگان و بازیگران سینما و تلویزیون، خواننده ها و موزیسین ها و قهرمانان ورزشی همراه با آلبوم تصاویر و مصاحبه های آنها و حتی پرداختن به حواشی و شایعاتی که در مورد آنها وجود دارد، یکی از پُر مخاطب ترین بخش های سایت های سرگرمی دنیاست.

جملات قصار بزرگان
جملات آموزنده و همچنین حکایات و داستان های کوتاه و پند آموز یکی از جذاب ترین و پُرطرفدارترین بخش های سایت های تفریحی بوده که هم باعث نشاط روح و روان می شود و هم می تواند بسیار آموزنده باشد و در زندگی مخاطبان تاثیر بگذارد.

متن پیامک
اس ام اس (پیامک) در موضوعات مختلف مناسبتی، عاشقانه و خنده دار و … برای استفاده کاربران جالب خواهد بود.

امکانات دیگر
طیف موضوعات گوناگونی که می تواند برای مردم جنبه تفریح و سرگرمی داشته باشد فراتر از موارد فوق است و سایت های تفریحی و سرگرمی به فراخور بضاعت و خلاقیت خود به آنها می پردازند و از آنها در جهت فراهم کردن لحظاتی مفرح برای عموم مخاطبانشان بهره می گیرند. از جمله امکانات دیگر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

پیاده سازی ماژول های گوناگون در قسمت های مختلف هر صفحه از سایت با قابلیت درج عکس، متن، لینک، ویدیو، بنرهای تبلیغاتی و …
طراحی سیستم ثبت نام و عضوگیری
امکان ثبت و مدیریت نظر کاربران در مورد مطالب سایت
پنل جامع آگهی گیری و مدیریت تبلیغات
طراحی بخش مديريت نظرسنجي ها
سیستم ارسال خبرنامه
درآمد زایی سایت های تفریحی و سرگرمی
درآمدزایی سایت های تفریحی با میزان و تعداد بازدیدکنندگان آنها رابطه مستقیمی دارد. کسب درآمد سایت های سرگرمی بنا به طیف وسیع مخاطبان و افزایش آمار بازدیدشان، بیشتر بر پایه تبلیغات استوار است. وقتی یک سایت سرگرمی بصورت مداوم موفق به جذب تعداد زیادی از بازدیدکنندگان شود، می تواند بهترین محل برای تبلیغ شرکت ها و واحدهای تجاری و صنعتی و محصولات و یا خدمات آنها باشد. علاوه بر فروش بنرها و آگهی های تبلیغاتی وب سایت، صاحبان و مدیران سایت های تفریحی و سرگرمی نیز می توانند نسبت به فروش کالا و محصولات متعدد و متناسب با بازدیدکنندگانشان اقدام نمایند.

یکی از مهمترین اهداف وبسایت های تفریحی، کسب آمار بازدیدکنندگان بالا و همیشگی است. به ضرس قاطع برای جذب تبلیغات و کسب درآمد، تعداد مخاطبان باید زیاد و پایدار باشند. بنابراین جذب بازدیدکننده جدید و حفظ بازدیدکنندگان قبلی از مهمترین سیاست های مدیران این وب سایت ها تلقی می گردد. علاوه بر نحوه مدیریت سایت و نوع و میزان جذاب بودن محتوای اینگونه وب سایت ها،  نحوه ساخت و طراحی سایت تفریحی و سرگرمی نیز بسیار مهم است.

جذب کاربر جدید در وب سایت تفریحی

ورود کاربر جدید به سایت از مهمترین نکاتی است که یک وب سایت تفریحی و سرگرمی باید در نظر داشته باشد. این کار از طریق تبلیغات وب سایت تفریحی در دیگر سایت ها از روش های لینک های تبلیغاتی، سیستم های پاپ آپ و بنرها که هزینه بَر بوده و موقتی و غیر هدفمند هستند امکانپذیر می باشد. ولی موثرترین و بهترین روش برای جذب کاربران زیاد، کسب رتبه بالا در کلمات کلیدی مورد نظر سایت در نتایج گوگل می باشد. وب سایت سرگرمی و تفریحی که در نتایج جستجوی کاربران در کلمات کلیدی و مورد نظر در صفحه اول گوگل قرار بگیرد و اصطلاحا از سئوی قوی برخوردار باشد می تواند بصورت پیوسته و  هدفمند بدون هیچ هزینه ای، مخاطبان و کاربران بسیاری را جذب سایت نماید. این کار با طراحی سایت اصولی و استاندارد و بکارگیری تکنیک های ارتقاء جایگاه در موتورهای جستجو مانند گوگل مهیا می گردد.

ویژگی ها و مزایای طراحی سایت تفریحی

ظاهر و رنگبندی وب سایت تفریحی بایستی از رنگ و لعاب خاص و جذب کننده ای برخوردار باشد. ما از نظر گرافیکی با طراحی اختصاصی قالب سایت تفریحی و همچنین طراحی پورتال سرگرمی ، شکل و شمایل متفاوت و منحصر بفردی نسبت به سایر سایت های سرگرمی ساخته شده توسط شرکت های دیگر ایجاد می کند و معیارهای مهمی چون زیبایی و سادگی را با هدف افزایش جذابیت برای کاربران و راحتی آنها در استفاده از سایت در آن لحاظ می کند.

از سوی دیگر همچنانکه این روزها بحث بر سر  روش های بهینه سازی سایت زیاد شده است ما نیز به صورت تخصصی به این موضوع توجه ویژه داریم. سئو سایت ها با کاربری های مختلف بر اساس الگوریتم های موتورهای جستجو بسیار حائز اهمیت است چرا که از این طریق آمار بازدید و ترافیک سایت  بالا رفته و خواسته های مدیران سایت تامین می گردد که در طراحی سایت تفریحی به این اصل مهم توجه ویژه باید شود.

ابتدا قالب و معماری سایت را بصورتی کاملا منطبق با آخرین معیارها و الگوریتم های گوگل طراحی می کنیم تا سایت به لحاظ فنی کاملا آماده معرفی به الکسا و گوگل و ارتقاء در نتایج جستجوی گوگل باشد. علاوه بر آن ما می توانیم به مدیر یا مدیران سایت آموزش دهیم که چگونه به انتخاب کلمات کلیدی پُر بازدید بپردازند و چگونه محتوای مناسب آن کلمات را در سایت درج و منتشر نمایند تا بازدید خوبی از موتورهای جستجو بدست آورند. ضمن اینکه شرکت طراحی سایت توسط  گروه متخصص طراحی ما این قابلیت را نیز دارد که پروژه هایی برای ارتقاء سایت تفریحی و سرگرمی در موتورهای جستجو در کلمات کلیدی پُر بازدید تعریف و اجرا نماید.

سوالات متداول

چطور مطمئن باشم که میتونید طرحی رو طراحی کنید که من خوشم بیاد؟

 پیشنهاد می کنم نمونه کارهای طراحیمون رو ببینید و خودتون رو بذارید جای اون مشتری ها. تصور کنید که اون مشتری ها چه نیازی داشتند و از طرحشون چه خروجی هایی گرفتن. ما سال هاست که کارمون اینه و با افراد، سلایق و مشاغل زیادی کار انجام دادیم و رضایتشون رو جلب کردیم. کافیه بهمون اعتماد کنید و حوصله به خرج بدید. با این حال نگران نباشید. اگر حس کردید طرح مورد پسندتون نیست، تغییرش میدیم تا جایی که مورد پسندتون قرار بگیره. هر سفارش طراحی توی این مجموعه با همفکری یک تیم طراحی حرفه ای که بیش از ۱۰ سال سابقه کار موفق توی بازار دارن انجام میشه. خیالتون راحت باشه که بازار هدف شما و مشتریانتون رو به خوبی میشناسیم. فرمی که هنگام ثبت سفارش تکمیل میکنید و همفکری هایی که در ابتدای سفارش از خودتون گرفته میشه ، باعث میشه شما رو به رسوندن طرح دلخواهتون نزدیکتر کنه.

سوال شما؟

  این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

  0 0 رای
  امتیاز شما
  خانه آموزشگاه وبلاگ فروشگاه فریلنسری