طراحی سایت تالار پذیرایی

  /  طراحی سایت تالار پذیرایی

تماس می گیریم!

سفارش طراحی سایت تالار پذیرایی

لطفا با دقت متن قرارداد را مطالعه فرمایید و فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرایند قرارداد
 1. لطفا خدمات مورد نظر خود را انتخاب فرمایید.
 2. مبلغ قرارداد را به صورت آنلاین پرداخت نمایید
 3. مفاد قرارداد را با دقت مطالعه فرمایید.
 4. شماره فاکتور پرداختی را همراه با اطلاعات شخصی خود در فرم زیر وارد نمایید.
 5. منتظر تماس کارشناسان ما بمانید.
متن قرارداد

قرارداد سایت تالار پذیرایی

بسمه‌تعالی

تفاهم‌نامه

ماده 1– طرفین تفاهم‌نامه

11 مشخصات طرف قرارداد

شرکت / شخص …………………………………………………………………… ، شماره ثبت: ……………………….. ، شناسه / کد ملی …………………………………. ، با نمایندگی صاحبان امضاء شرکت برابر آگهی روزنامه رسمی، با شماره تماس: ………………………………….. ، به نشانی: ……………………………………………………………………………………………………………… ، کدپستی: ……………………………….. به عنوان طرف قرارداد معرفی می‌شود.

 

12 مشخصات مجری طرح

مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک ، به نمایندگی آقای محمد پارسا مجد ، به شماره ملی 37701018930 ، (به سمت مدیر عامل)، به نشانی: شیراز سیاحتگر نبش کوچه 41 شهید بهشتی پلاک 230 واحد 2 ، كدپستی: 7173983549 ، به شماره تماس:  38209523 به عنوان مجری طرح معرفی می­شود.

 

ماده 2– موضوع و موارد قابل ارائه در قرارداد

نام خدمت :

شامل خدمات :

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در این قرارداد، به مبلغ ………………………………………………… تومان می باشد که 60% از این مبلغ بعنوان پیش پرداخت دریافت می گردد و مابقی طی دو مرحله به صورت ماهانه از تاریخ شروع قرارداد تسویه میگردد .

نحوه پرداخت بصورت واریز به شماره شبا IR16 0120 0000 0000 4654 5614 92 و یا شماره کارت 6104337820101994 بنام محمد پارسا مجد نزد بانک ملت می‌باشد .

ماده 4 مدت انجام قرارداد

مدت زمان قرارداد طبق پکیج ارائه شده در پیوست قرارداد از تاریخ ………/………/……………. تا تاریخ ………/………/……………. انجام میشود.

 

ماده 5 تعهدات مجری طرح

مجری طرح متعهد می­شود، هرگونه اطلاعات فنی و غیرفنی طرف قرارداد را محرمانه تلقی کند. این اطلاعات شامل (نه محدود به) شرایط قرارداد، کلیه اطلاعات مالی، خريدها، توليدات، اطلاعات کاربران سایت و اپلیکیشن، کارکنان، اطلاعات مربوط به تعداد و شرایط فروش سایت و غیره است. طرف دوم متعهد می­شود، اطلاعات دریافتی را نزد اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی فاش نکند. در صورت افشای هرگونه اطلاعات دریافتی، طرف قرارداد حق وصول خسارات وارده را دارد .

مجری طرح موظف است موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده و با تأیید کارفرما انجام دهد .

هر گونه تقاضای تغییر در عملکرد برنامه که فراتر از تعهدات مجری طرح در ماده دو قرارداد باشد با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام پذیر است .

مجری طرح متعهد می‌شود ناظر فنی پروژه را پس از تکمیل سایت در یک جلسه آموزشی ، آموزش داده و ناظر را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از سایت و خدمات آشنا سازد .

مجری طرح تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقدار که در ماده دو شماره قرارداد آمده است موظف به انجام این کار است .

مسئولیت هر گونه تعدیل و تغییراتی که در کدهای برنامه طرف قرارداد صورت پذیرد و همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیر سایت که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت شود کا ملا به عهده طرف قرارداد بوده و مجری طرح تعهدی نسبت به رفع آن ندارد. هزینه رفع این گونه اشکاالت طبق تعرفه های روز مجری طرح و با توافق طرفین در آن زمان، احتساب و توسط طرف قرارداد به مجری طرح پرداخت می شود .

مجری طرح موظف است با نماینده تام الاختیار طرف قرارداد همکاری و مساعدت کامل نموده و تحویل پروژه را به تأیید ناظر فنی طرف قرارداد برساند .

 

ماده 6- تعهدات طرف قرارداد

طرف قرارداد موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه ، اطلاعات مورد نیاز سایت (از قبیل تصاویر ، لوگو ، محتوا و …) را در هر زمانی که مجری طرح درخواست می کند و در اسرع وقت در اختیار مجری طرح قرار دهد .

طرف قرارداد متعهد می گردد در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه بصورت کتبی به مجری طرح معرفی کند .

حفظ رمز ها و شناسه ی ورود به بخش مدیریت بر عهده ی طرف قرارداد است .

چنانچه چند طرح اولیه توسط مجری طرح جهت بررسى به طرف قرارداد ارائه گردد، طرف قرارداد پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به مجری طرح بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير طرح ها نخواهد داشت.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده طرف قرارداد می‌باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری طرح پرداخت می‌گردد.

در صورتی که نماینده طرف قرارداد تغییر یابد، طرف قرارداد می بایست به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، طرف قرارداد می‌بایست هزینه تعیین شده از سوی مجری طرح جهت انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.

ماده 7 – حل اختلاف – داوری

رسیدگی به اختلاف در ایران و به زبان فارسی و در نشانی داور مرضی الطرفین انجام خواهد شد و پس از ارسال اظهارنامه به نشانی داور توسط هر یک از طرفین که خواهان رسیدگی به اختلاف می باشند، داور مرضی الطرفین با تعیین احد از همکاران وکیل یا کارشناس موسسه رسیدگی را آغاز و ظرف یک ماه با دعوت از طرفین رسیدگی و اقدام به صدور رای و ابلاغ ان از طریق ارسال اظهارنامه می نماید. کلیه اوراق از جمله وقت رسیدگی و رای داوری به نشانی اعلامی طرفین در قرارداد ابلاغ می گردد. رای داور قطعی و لازم الاجرا می باشد .

 

ماده 8- شرایط فسخ قرارداد

در صورت عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در تفاهم­نامه از جانب مجری طرح، طرف قرارداد حق فسخ تفاهم‌نامه را به صورت یکجانبه دارد. فسخ تفاهم‌نامه با ارسال نامه‌‌ سربرگ­دار طرف قرارداد به نشانی مندرج در تفاهم‌نامه ابلاغ می‌شود. تاریخ ابلاغ نامه به نشانی مذکور تاریخ فسخ محسوب می‌شود. فسخ تفاهم­نامه مانع از وصول خسارات قانونی و قراردادی توسط طرف قرارداد نیست .

 

ماده 9 شرایط خاص

در مواردی که به علل شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیر ممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب و با توافق طرفین صورت می گیرد . در صورت فوت یا از کار افتادگی نماینده مجری طرح که باعث عدم انجام ادامه ی کار شود ، مجری طرح تنها موظف است که مبالغ دریافت شده را به طرف قرارداد بازگرداند و قرارداد فسخ شود .

ماده10  – تغییر موارد تفاهم‌نامه

هرگونه پیشنهاد برای تغییر، جرح یا تعدیل هر یک از مفاد و شرایط این تفاهم‌نامه با توافق کتبی طرفین از طریق تنظیم الحاقیه انجام می‌شود .

 

ماده 11- ناظر تفاهم­نامه

جهت نظارت بر تفاهم‌نامه‌ حاضر از جمله نظارت بر انجام تعهدات و انجام هماهنگی‌­های لازم آقا/خانم: ……………………………………… به شماره ملی: ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر طرف قرارداد و آقا/خانم: ……………………………… به شماره ملی ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر مجری طرح انتخاب می‌شوند و طرفین متعهد هستند که کمال همکاری را با ناظر طرف دیگر داشته باشند.

تبصره 2- تغییر ناظر از جانب هریک از طرفین نیازمند معرفی­نامه کتبی به طرف مقابل است.

 

ماده 12- نسخ تفاهم­نامه

این تفاهم‌نامه در 12ماده، 2 تبصره،  …… پیوست و 2 نسخه بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است. طرفین تفاهم­نامه پس از مطالعه کامل تفاهم­نامه و اطلاع از مفاد آن در کمال صحت و سلامت عقل و اراده اقدام به امضاء تفاهم­نامه می­کنند و هر یک از نسخه‌های تفاهم­نامه دارای اعتبار واحد است .

 

                   طرف قرارداد                                                                                                                                                              مجری طرح              

………………………………………                                                                                                                                                   مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک

فرم قرارداد

طراحی سایت تالار پذیرایی

طراحی سایت تالار عروسی یا طراحی سایت باغ تالار، یکی از خاص ترین پروژه ها طراحی سایت است. این وب سایت ها از نظر ظاهری بسیار شیک و لاکچری هستند و علاوه بر جذاب بودن، بهترین نمونه از یک سایت خدماتی به شمار می روند. تالارهای عروسی، باغ تالار و هتل های برگزار کننده های مراسم عروسی و جشن های شادی، یکی از انواع کسب و کارهای لوکس در جامعه هستند. تقریباً تمام افرادی که در تدارک مراسم عروسی، عقد، نامزدی یا مهمانی های مناسبتی هستند به نوعی از این خدمات استفاده می کنند.

کسب و کارهایی که به نوعی با برگزاری مراسم عروسی در ارتباط هستند حتماً به طراحی سایت تالار پذیرایی نیاز دارند که باید از جذابیت بالایی نیز برخوردار باشد. اگر برای تالارهای عروسی، باغ تالار یا هتل ها وب سایت، طراحی و راه اندازی شود، مخاطبان بیشتری می توانند به سایت مراجعه کنند و خدمات مورد نیاز خود را سفارش دهند. طراحی سایت تالار صرفاً به مراسم عقد و عروسی منتهی نمی شود؛ این پروژه ها می توانند برای تمام مراسم مناسبی، جشن تولد، مهمانی شام، حنابندان، مراسم حجاج و … نیز ارائه شوند.

در میان انبوهی از کسب و کارها که در حال حاضر در دنیای اینترنت مشغول به فعالیت هستند، تالارهای برگزار کننده مراسم نیز می توانند از این فضا برای معرفی خدمات خود به میلیون ها نفر در اینترنت استفاده کنند. سفارش طراحی سایت تالار، بهترین انتخاب برای این نوع مشاغل است. در ادامه این مطلب به عوامل موفقیت پروژه های طراحی سایت هتل عروسی، طراحی سایت باغ تالار و موارد مشابه خواهیم پرداخت.

شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شود که چرا باید برای کسب و کارهای خدماتی مانند تالارهای مراسم عقد و عروسی، وب سایت راه اندازی کنیم؟ اگر شما مدیریت یک تالار یا باغ تالار و یا هتل مخصوص مراسم را بر عهده دارد قطعاً تمایل دارید مخاطبان بیشتری شما را بشناسند؛ ترجیح می دهید فعالیت خود را در سایر شهرها نیز توسعه دهید و بتوانید در این راستا به سود بهترین نیز دست پیدا کنید. برای دستیابی به این اهداف، طراحی سایت تالار پذیرایی را به شما پیشنهاد می کنیم. گروه طراحان پنتاما در این زمینه پیشنهادهای بسیار جالب و کاربردی دارند که بی شک به موفقیت کسب و کار شما منتهی می گردد.

چرا به طراحی سایت تالار عروسی نیاز داریم؟

جامعه امروزی، جامعه ای بر مبنای اینترنت و فناوری اطلاعات است. این مدل مشاغل به سرعت در بستر فضای مجازی در حال رشد است و کمتر کسی را می توانید پیدا کنید که برای خرید یک کالا یا سفارش یک خدمات ویژه، مسافت های زیادی را طی کند تا به مرکز یا شرکت مورد نظر برسد! تقریباً بیش از نیمی از مردم جامعه تمام کارهای خود را از طریق اینترنت انجام می دهند. استفاده از خدمات تالار عروسی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

فرض کنید یک زوج جوان که قصد برگزاری مراسم عروسی را دارند باید چند کیلومتر راه را در میان ترافیک انبوه خودروهای شهر، وقت خود را هدر دهند تا بتوانند چند تالار یا باغ تالار را بررسی کنند! در صورتی که طراحی سایت تالار می تواند این امکان را فراهم سازد که متقاضیان، تنها با چند کلیک ساده بتوانند تالارها، باغ تالار یا هتل های مورد نظر خود را در اینترنت پیدا کنند و مقدمات برگزاری یک مراسم رویایی را فراهم کنند.

مزیت نامبرده در فوق، مهمترین کاربرد اجرای پروژه طراحی سایت تالار پذیرایی برای مشتریان بود؛ و اما طراحی سایت باغ تالار برای صاحبان تالارها و هتل ها چه مزایایی دارد؟ برای موفقیت در شغل خود در این قسمت با گروه طراحان پنتاما همراه باشید.

طراحی سایت تالار برای صاحبان این کسب و کارها مزیت های بیشتری ایجاد می کند. افزایش مخاطبان خدمات تالار، برگزاری مراسم به نحو مطلوب و تبدیل مخاطبان به مشتریان، مهم ترین مزیت های وب سایت های باغ تالار و هتل های عروسی هستند. اگر یک وب سایت حرفه ای برای معرفی خدمات مراسم در اختیار داشته باشید می تواند تمام جزئیات کار را در وب سایت منتشر کنید تا مخاطبان به راحتی به آن ها دسترسی داشته باشند و بهتر شرکت یا فعالیت شما را بشناسند. به عبارت ساده تر، طراحی سایت تالار به صورت حرفه ای به تبلیغات مؤثر شما کمک شایانی می کند.

یک وب سایت تالار عروسی یا وب سایت باغ تالار از چه قسمت هایی تشکیل می شود؟

با اجرای طراحی سایت تالار می توانید یک فضای پویا و دینامیک در اختیار داشته باشید که خدمات و فعالیت های خود را به شیوه ای امروزی به مخاطبان معرفی کنید. وب سایت شما در ۲۴ ساعت شبانه روز، فعال است و این در حالی است که در ساعات غیر اداری شما نمی توانید به لحاظ فیزیکی به مشتریان خود پاسخ دهید. علاوه بر این، طراحی سایت هتل عروسی که به شیوه حرفه ای اجرا شده باشد امکان همکاری میان سایر کسب و کارهای حوزه مراسم و جشن ها را میسر سازد. در این قسمت به مهم ترین قسمت های تشکیل دهنده یک وب سایت تالار یا باغ تالار عروسی می پردازیم:

هدر و فوتر سایت
صفحه اصلی (در این قسمت، نمای کلی از فعالیت باغ تالار عروسی ارائه می شود. بهترین تصاویر و ویدیوها باید در صفحه اصلی منتشر شوند. طراحی سایت تالار پذیرایی با یک انتخاب حرفه ای از تصاویر را به گروه طراحان پنتاما بسپارید)
اسلایدشو (در قسمت اسلایدشو هم می توانید از تصاویر و هم از یک کلیپ چند ثانیه ای استفاده کنید. این قسمت در جذب مخاطبان سایت بسیار اهمیت دارد)
منوی اصلی سایت ( در منوی اصلی سایت باید دسته بندی ها و زیرشاخه های فرعی قرار گیرند)
خدمات تالار یا هتل عروسی (این بخش در طراحی سایت تالار، اهمیت زیادی دارد. در واقع تنوع خدمات یک تالار عروسی، عامل تبدیل مشتریان به خریداران واقعی محسوب می شود. هرچه خدمات شما متنوع تر و متعارف تر باشد، مشتریان به استفاده از خدمات شما ترغیب می شوند.)
صفحه درباره ما (در این قسمت حتماً خلاصه ای از سوابق کاری، برگزاری مراسم مهم و مواردی از این قبیل را منتشر کنید.)
صفحه تماس با ما (در طراحی سایت تالار، اطلاعات کامل تماس در این قسمت درج می شوند. شماره تلفن، شماره فکس، ایمیل، آدرس دفتر تالار و آدرس تالار پذیرایی، هتل یا باغ تالار باید دقیقاً در این قسمت قرار گیرد.)
گالری تصاویر (در بخش گالری طراحی سایت تالار پذیرایی، تصاویری از نمونه کارهای خدماتی برگزاری مراسم عروسی یا سایر جشن ها منتشر می شود. این تصاویر در واقع معرف آن کسب و کار هستند، بنابراین باید از کارهای زیبا و با کیفیت انتخاب شوند.)
تعرفه خدمات
منوی ویژه (این قسمت شامل پیشنهادهایی است که هر تالار یا هتل برای مشتریان خود ارائه می دهد؛ تخفیف های مناسبتی یا برخی خدمات جانبی مراسم، نمونه هایی از منوی ویژه هستند.)
منوی غذایی مراسم
امکان چت آنلاین
امکان رزرو آنلاین تالار
ارتباط با بخش مدیریت تالار
مجهز به درگاه پرداخت آنلاین
منوی اعلام برنامه زمان بندی مراسم در تاریخ های مختلف در یک ماه
قابلیت نمایش موقعیت تالار یا باغ تالار روی نقشه مجازی
بخش بلاگ (در این قسمت می توانید اطلاعات کاربردی و مفید در خصوص برگزاری مراسم و جشن ها منتشر کنید)
منوی تور مجازی (اگر واقعاً می خواهید پروژه طراحی سایت تالار شما با موفقیت بیشتری رو به رو شود، پیشنهاد می کنیم تور مجازی از مراسم و نمایش قسمت های مختلف تالار یا هتل را در وب سایت منتشر کنید. این کار باعث می شود در اولین نگاه، مخاطبان را به سمت استفاده از خدمات خود ترغیب نمایید.)

سوالات متداول

چطور مطمئن باشم که میتونید طرحی رو طراحی کنید که من خوشم بیاد؟

 پیشنهاد می کنم نمونه کارهای طراحیمون رو ببینید و خودتون رو بذارید جای اون مشتری ها. تصور کنید که اون مشتری ها چه نیازی داشتند و از طرحشون چه خروجی هایی گرفتن. ما سال هاست که کارمون اینه و با افراد، سلایق و مشاغل زیادی کار انجام دادیم و رضایتشون رو جلب کردیم. کافیه بهمون اعتماد کنید و حوصله به خرج بدید. با این حال نگران نباشید. اگر حس کردید طرح مورد پسندتون نیست، تغییرش میدیم تا جایی که مورد پسندتون قرار بگیره. هر سفارش طراحی توی این مجموعه با همفکری یک تیم طراحی حرفه ای که بیش از ۱۰ سال سابقه کار موفق توی بازار دارن انجام میشه. خیالتون راحت باشه که بازار هدف شما و مشتریانتون رو به خوبی میشناسیم. فرمی که هنگام ثبت سفارش تکمیل میکنید و همفکری هایی که در ابتدای سفارش از خودتون گرفته میشه ، باعث میشه شما رو به رسوندن طرح دلخواهتون نزدیکتر کنه.

سوال شما؟

  این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

  0 0 رای
  امتیاز شما
  خانه آموزشگاه وبلاگ فروشگاه فریلنسری