طراحی سایت اساتید دانشگاه

  /  طراحی سایت اساتید دانشگاه

تماس می گیریم!

سفارش طراحی سایت اساتید دانشگاه

لطفا با دقت متن قرارداد را مطالعه فرمایید و فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرایند قرارداد
 1. لطفا خدمات مورد نظر خود را انتخاب فرمایید.
 2. مبلغ قرارداد را به صورت آنلاین پرداخت نمایید
 3. مفاد قرارداد را با دقت مطالعه فرمایید.
 4. شماره فاکتور پرداختی را همراه با اطلاعات شخصی خود در فرم زیر وارد نمایید.
 5. منتظر تماس کارشناسان ما بمانید.
متن قرارداد

قرارداد سایت اساتید دانشگاه

بسمه‌تعالی

تفاهم‌نامه

ماده 1– طرفین تفاهم‌نامه

11 مشخصات طرف قرارداد

شرکت / شخص …………………………………………………………………… ، شماره ثبت: ……………………….. ، شناسه / کد ملی …………………………………. ، با نمایندگی صاحبان امضاء شرکت برابر آگهی روزنامه رسمی، با شماره تماس: ………………………………….. ، به نشانی: ……………………………………………………………………………………………………………… ، کدپستی: ……………………………….. به عنوان طرف قرارداد معرفی می‌شود.

 

12 مشخصات مجری طرح

مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک ، به نمایندگی آقای محمد پارسا مجد ، به شماره ملی 37701018930 ، (به سمت مدیر عامل)، به نشانی: شیراز سیاحتگر نبش کوچه 41 شهید بهشتی پلاک 230 واحد 2 ، كدپستی: 7173983549 ، به شماره تماس:  38209523 به عنوان مجری طرح معرفی می­شود.

 

ماده 2– موضوع و موارد قابل ارائه در قرارداد

نام خدمت :

شامل خدمات :

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در این قرارداد، به مبلغ ………………………………………………… تومان می باشد که 60% از این مبلغ بعنوان پیش پرداخت دریافت می گردد و مابقی طی دو مرحله به صورت ماهانه از تاریخ شروع قرارداد تسویه میگردد .

نحوه پرداخت بصورت واریز به شماره شبا IR16 0120 0000 0000 4654 5614 92 و یا شماره کارت 6104337820101994 بنام محمد پارسا مجد نزد بانک ملت می‌باشد .

ماده 4 مدت انجام قرارداد

مدت زمان قرارداد طبق پکیج ارائه شده در پیوست قرارداد از تاریخ ………/………/……………. تا تاریخ ………/………/……………. انجام میشود.

 

ماده 5 تعهدات مجری طرح

مجری طرح متعهد می­شود، هرگونه اطلاعات فنی و غیرفنی طرف قرارداد را محرمانه تلقی کند. این اطلاعات شامل (نه محدود به) شرایط قرارداد، کلیه اطلاعات مالی، خريدها، توليدات، اطلاعات کاربران سایت و اپلیکیشن، کارکنان، اطلاعات مربوط به تعداد و شرایط فروش سایت و غیره است. طرف دوم متعهد می­شود، اطلاعات دریافتی را نزد اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی فاش نکند. در صورت افشای هرگونه اطلاعات دریافتی، طرف قرارداد حق وصول خسارات وارده را دارد .

مجری طرح موظف است موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده و با تأیید کارفرما انجام دهد .

هر گونه تقاضای تغییر در عملکرد برنامه که فراتر از تعهدات مجری طرح در ماده دو قرارداد باشد با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام پذیر است .

مجری طرح متعهد می‌شود ناظر فنی پروژه را پس از تکمیل سایت در یک جلسه آموزشی ، آموزش داده و ناظر را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از سایت و خدمات آشنا سازد .

مجری طرح تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقدار که در ماده دو شماره قرارداد آمده است موظف به انجام این کار است .

مسئولیت هر گونه تعدیل و تغییراتی که در کدهای برنامه طرف قرارداد صورت پذیرد و همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیر سایت که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت شود کا ملا به عهده طرف قرارداد بوده و مجری طرح تعهدی نسبت به رفع آن ندارد. هزینه رفع این گونه اشکاالت طبق تعرفه های روز مجری طرح و با توافق طرفین در آن زمان، احتساب و توسط طرف قرارداد به مجری طرح پرداخت می شود .

مجری طرح موظف است با نماینده تام الاختیار طرف قرارداد همکاری و مساعدت کامل نموده و تحویل پروژه را به تأیید ناظر فنی طرف قرارداد برساند .

 

ماده 6- تعهدات طرف قرارداد

طرف قرارداد موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه ، اطلاعات مورد نیاز سایت (از قبیل تصاویر ، لوگو ، محتوا و …) را در هر زمانی که مجری طرح درخواست می کند و در اسرع وقت در اختیار مجری طرح قرار دهد .

طرف قرارداد متعهد می گردد در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه بصورت کتبی به مجری طرح معرفی کند .

حفظ رمز ها و شناسه ی ورود به بخش مدیریت بر عهده ی طرف قرارداد است .

چنانچه چند طرح اولیه توسط مجری طرح جهت بررسى به طرف قرارداد ارائه گردد، طرف قرارداد پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به مجری طرح بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير طرح ها نخواهد داشت.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده طرف قرارداد می‌باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری طرح پرداخت می‌گردد.

در صورتی که نماینده طرف قرارداد تغییر یابد، طرف قرارداد می بایست به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، طرف قرارداد می‌بایست هزینه تعیین شده از سوی مجری طرح جهت انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.

ماده 7 – حل اختلاف – داوری

رسیدگی به اختلاف در ایران و به زبان فارسی و در نشانی داور مرضی الطرفین انجام خواهد شد و پس از ارسال اظهارنامه به نشانی داور توسط هر یک از طرفین که خواهان رسیدگی به اختلاف می باشند، داور مرضی الطرفین با تعیین احد از همکاران وکیل یا کارشناس موسسه رسیدگی را آغاز و ظرف یک ماه با دعوت از طرفین رسیدگی و اقدام به صدور رای و ابلاغ ان از طریق ارسال اظهارنامه می نماید. کلیه اوراق از جمله وقت رسیدگی و رای داوری به نشانی اعلامی طرفین در قرارداد ابلاغ می گردد. رای داور قطعی و لازم الاجرا می باشد .

 

ماده 8- شرایط فسخ قرارداد

در صورت عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در تفاهم­نامه از جانب مجری طرح، طرف قرارداد حق فسخ تفاهم‌نامه را به صورت یکجانبه دارد. فسخ تفاهم‌نامه با ارسال نامه‌‌ سربرگ­دار طرف قرارداد به نشانی مندرج در تفاهم‌نامه ابلاغ می‌شود. تاریخ ابلاغ نامه به نشانی مذکور تاریخ فسخ محسوب می‌شود. فسخ تفاهم­نامه مانع از وصول خسارات قانونی و قراردادی توسط طرف قرارداد نیست .

 

ماده 9 شرایط خاص

در مواردی که به علل شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیر ممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب و با توافق طرفین صورت می گیرد . در صورت فوت یا از کار افتادگی نماینده مجری طرح که باعث عدم انجام ادامه ی کار شود ، مجری طرح تنها موظف است که مبالغ دریافت شده را به طرف قرارداد بازگرداند و قرارداد فسخ شود .

ماده10  – تغییر موارد تفاهم‌نامه

هرگونه پیشنهاد برای تغییر، جرح یا تعدیل هر یک از مفاد و شرایط این تفاهم‌نامه با توافق کتبی طرفین از طریق تنظیم الحاقیه انجام می‌شود .

 

ماده 11- ناظر تفاهم­نامه

جهت نظارت بر تفاهم‌نامه‌ حاضر از جمله نظارت بر انجام تعهدات و انجام هماهنگی‌­های لازم آقا/خانم: ……………………………………… به شماره ملی: ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر طرف قرارداد و آقا/خانم: ……………………………… به شماره ملی ……………………………………. به آدرس ایمیل …………………………………………………………………  به عنوان ناظر مجری طرح انتخاب می‌شوند و طرفین متعهد هستند که کمال همکاری را با ناظر طرف دیگر داشته باشند.

تبصره 2- تغییر ناظر از جانب هریک از طرفین نیازمند معرفی­نامه کتبی به طرف مقابل است.

 

ماده 12- نسخ تفاهم­نامه

این تفاهم‌نامه در 12ماده، 2 تبصره،  …… پیوست و 2 نسخه بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است. طرفین تفاهم­نامه پس از مطالعه کامل تفاهم­نامه و اطلاع از مفاد آن در کمال صحت و سلامت عقل و اراده اقدام به امضاء تفاهم­نامه می­کنند و هر یک از نسخه‌های تفاهم­نامه دارای اعتبار واحد است .

 

                   طرف قرارداد                                                                                                                                                              مجری طرح              

………………………………………                                                                                                                                                   مجتمع هوشمند طراحی و دیجیتال مارکتینگ فرتاک

فرم قرارداد

طراحی سایت اساتید دانشگاه

در طراحی سایت اساتید دانشگاه امکان پرسش و پاسخ را برای مخاطبین فراهم کنید. می‌توانید پاسخ سوالات را از طریق ایمیل و یا داخل خود وب سایت برای آن‌ها ارسال کن

ثبت سفارش طراحی سایت

امروزه وب سایت های شخصی در حال گسترش هستند و اغلب افراد سرشناس در حوزه های مختلف علاوه بر حضور در شبکه های اجتماعی، سایت هایی جهت اطلاع رسانی در مورد کارها و برنامه هایشان طراحی می کند. یکی از پر مخاطب ترین سایت های شخصی را می توان سایت اساتید دانشگاه دانست. طراحی سایت اساتید دانشگاه راه ارتباطی مناسبی میان دانشجویان و اساتید دانشگاه ها خواهد بود. ضمن اینکه وجود مطالب مفید، علمی و به روز در این سایت ها مخاطبین بیشتری، غیر از دانشجویان را برای سایت فراهم خواهد آورد. افراد غیردانشگاهی علاقه مند به تخصص شما و متخصصین هم رشته شما می توانند در این گروه قرار گیرند.

ویژگی های طراحی سایت اساتید دانشگاه

شما به عنوان یک استاد دانشگاه باید قابلیت های ویژه ای را برای وب سایت خودتان در نظر بگیرید. قابلیت هایی که دانشجویان را ترغیب کند مدت زمان زیادی را در صفحات سایت شما به جستجو بپردازند.
اولین و مهم ترین قابلیت در طراحی سایت اساتید دانشگاه، در نظر گرفتن بخشی برای معرفی شما، ارائه رزومه و کارهایی که انجام داده اید و تخصصی که دارید است. شما در این بخش می توانید جزئیات پروژه هایی که انجام داده اید را مطرح کنید تا مخاطبین با توانایی، تخصص و دانش شما آشنا شوند.

یکی از قابلیت ها در طراحی سایت اساتید دانشگاه در نظر گرفتن بخشی برای ارائه محتوای آموزشی است. این محتوای آموزشی می تواند شامل فیلم های آموزشی و یا مقالات و کتب مرتبط با موضوع مورد تخصص شما باشد. در نظر بگیرید که مطالب این بخش نیاز به طبقه بندی های مناسب و امکان جستجوی پیشرفته برای مخاطبین شما را دارد.
همچنین می توانید در کنار این بخش که امکان دانلود رایگان را برای مخاطبین فراهم می آورد در طراحی سایت اساتید دانشگاه بخشی را به صورت فروشگاه در نظر بگیرید. نیازی نیست این فروشگاه قابلیت های خیلی خاص سایت های فروشگاهی را داشته باشد. کافی است امکان خرید آنلاین برخی از کتب یا مجموعه مقالات و محتواهای آموزشی را در این فروشگاه فراهم کنید. البته این فروشگاه نیاز به امکان پرداخت آنلاین هزینه ها را هم دارد.

قسمتی از سایت را برای معرفی جدیدترین منابع درسی و مواردی که معمولاً در امتحانات به آن رجوع می کنید در نظر بگیرید. دانشجویان شما بی شک به دنبال منابع سوالات امتحانی هستند و از این بخش استقبال خوبی خواهند نمود.
امکان مشاوره تحصیلی را برای مخاطبین فراهم کنید. در طراحی سایت اساتید دانشگاه می‌توانید به دو صورت آفلاین و آنلاین به دانشجویان و مخاطبین مشاوره دهید. اگر فرصت پاسخگویی به سوالات دانشجویان را ندارید، می توانید مقالاتی طبقه بندی شده را در زمینه های هدایت تحصیلی و مشاوره، مثلا مشاوره کنکور یا انتخاب رشته، تهیه کنید و به مرور در سایت قرار دهید.

در طراحی سایت اساتید دانشگاه امکانات خاص ارائه دهید

می توانید برخی قابلیت های ویژه را به وب سایت خود اضافه کنید تا از این طریق بتوانید رتبه بالاتری در میان رقبا داشته باشید. به عنوان نمونه میتوانید بخشی را به عنوان آموزش مجازی در نظر بگیرید. برگزاری کلاس های آموزشی می تواند یا در جهت تکمیل مواردی تدریس شده سر کلاس ها باشد و یا به طور کلی به عنوان یک دوره مجزا برای آموزش افراد در نظر گرفته شود. آموزش های مجازی می‌توانند به صورت فیلم های آموزشی و جزوه های کمک درسی تعریف شود. این امر را بستگی به تخصص و رشته شما دارد. برگزاری کارگاه های مجازی یک روزه نیز می تواند انتخاب خوبی باشد.

اهمیت بهینه سازی در طراحی سایت اساتید دانشگاه

سایت هایی که محتوای متنی بالایی در آن‌ها لحاظ می شود باید از لحاظ سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجو بسیار قوی کار کنند. وجود محتوای زیاد بدون هیچ گونه هدف و برنامه ریزی نمی تواند اثر مثبتی در شناخته شدن وب سایت شما داشته باشد. با توجه به اینکه مطالب در طراحی سایت اساتید دانشگاه معمولا مطالب تخصصی هستند بهتر است به کلمات کلیدی مربوط به آن متن توجه ویژه ای شود. فراموش نکنید که مخاطبین شما فقط دانشجویان نیستد و این وب سایت در واقع ویترینی برای معرفی شماست. پس هر چه از لحاظ بحث سئو قوی تر کار کنید امکان اینکه در جستجوهای روزمره افراد وب سایت شما در صفحات اولیه قرار گیرد بیشتر خواهد بود. این موضوع همچنین می تواند گامی مثبت جهت برقراری ارتباط میان شما و اساتیدی باشد که در حوزه فعالیت شما کار می کنند.

ویژگی های گرافیکی در طراحی سایت اساتید دانشگاه

طراحی سایت اساتید دانشگاه از لحاظ گرافیکی باید شکیل و ساده باشد. می توانید از ماژول های پیشرفته نمایش تصاویر به صورت خودکار  استفاده نمایید و امکانات مورد نیاز دانشجوهایتان را به شکل دسترسی های سریع در اختیار آن‌ها قرار دهید. طراحی ساده و به دور از پیچیدگی های وقت گیر می تواند کلید برتری سایت شما باشد.

سوالات متداول

چطور مطمئن باشم که میتونید طرحی رو طراحی کنید که من خوشم بیاد؟

 پیشنهاد می کنم نمونه کارهای طراحیمون رو ببینید و خودتون رو بذارید جای اون مشتری ها. تصور کنید که اون مشتری ها چه نیازی داشتند و از طرحشون چه خروجی هایی گرفتن. ما سال هاست که کارمون اینه و با افراد، سلایق و مشاغل زیادی کار انجام دادیم و رضایتشون رو جلب کردیم. کافیه بهمون اعتماد کنید و حوصله به خرج بدید. با این حال نگران نباشید. اگر حس کردید طرح مورد پسندتون نیست، تغییرش میدیم تا جایی که مورد پسندتون قرار بگیره. هر سفارش طراحی توی این مجموعه با همفکری یک تیم طراحی حرفه ای که بیش از ۱۰ سال سابقه کار موفق توی بازار دارن انجام میشه. خیالتون راحت باشه که بازار هدف شما و مشتریانتون رو به خوبی میشناسیم. فرمی که هنگام ثبت سفارش تکمیل میکنید و همفکری هایی که در ابتدای سفارش از خودتون گرفته میشه ، باعث میشه شما رو به رسوندن طرح دلخواهتون نزدیکتر کنه.

سوال شما؟

  این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

  0 0 رای
  امتیاز شما
  خانه آموزشگاه وبلاگ فروشگاه فریلنسری