سیستم مدیریت بانک و چک

  /  سیستم مدیریت بانک و چک

گزارشات:

✔  گزارش عملکرد صندوق با امکان تعیین آیتم های تأثیرگذار
✔  گزارش موجودی بانک به صورت لحظه ای
✔  گزارش رأس گیری و گزارش امکان سنجی بانک
✔  گزارش از دریافت نقدی، پرداخت نقدی، درآمد، هزینه، دریافت از حساب، واریز به حساب، • اسناد دریافتی و پرداختی
✔  گزارش از چک های دریافتی و پرداختی پاس نشده در یک بازه زمانی

سیستم مدیریت بانک و چک

✔  سیستم مدیریت بانک و چک
✔  امکان تعريف کدينگ ساختار سازماني
✔  امکان تعريف واحد هاي سازماني
✔  تعریف انواع درآمد و هزینه، نوع واریز به حساب، چک و…
✔  تعریف بانک، شعبه و حساب
✔  امکان تعریف چند صندوق
✔  قابلیت دریافت و پرداخت به صورت چک، نقد و یا حواله بانکی
✔  امکان ثبت دریافت و پرداخت نقدی با قابلیت جستجو
✔  امکان ثبت دریافت از حساب و واریز به حساب جاری و انتقال بانک به بانک با قابلیت جستجو
✔  امکان ثبت هزینه و درآمد با قابلیت جستجو
✔  امکان ثبت چک های دریافتی و پرداختی با قابلیت چاپ برروی چک های رایج
✔  امکان تغییر و طراحی چاپ چک
✔  امکان صدور دستور پرداخت، ثبت و چاپ رسید برای کلیه اسناد دریافتنی و واگذاری
✔  امکان کنترل اعتبار طرف حساب از نظر مبلغ هر فقره چک و جمع چکهای پاس نشده در زمان ثبت چک
✔  امکان تنظیم هشدار جهت موعد اسناد دریافتی و پرداختی با امکان تعیین بازه زمانی
✔  امکان جستجوی پیشرفته وانجام عملیات به صورت دسته ای بر روی چک های دریافتی و واگذاری
✔  امکان تهیه دیسکت بانک برای چک های دریافتی و واگذاری
✔  انجام مغایرت گیری بانکی

چک:

✔  امکان تنظیم هشدار جهت موعد اسناد دریافتی و پرداختی با امکان تعیین بازه زمانی
✔  امکان جستجوی پیشرفته وانجام عملیات به صورت دسته ای بر روی چک های دریافتی و واگذاری
✔  امکان تهیه دیسکت بانک برای چک های دریافتی و واگذاری
✔  انجام مغایرت گیری بانکی

این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

0 0 رای
امتیاز شما
خانه آموزشگاه وبلاگ فروشگاه فریلنسری