سیستم مدیریت انبارداری

  /  سیستم مدیریت انبارداری

سیستم مدیریت انبارداری

✔   امکان تعریف انواع ساختار سازمانی، کدینگ انبار، انبارک و قفسه

✔   امکان محدودسازی عملیات مربوط به انبار به تعدادی و تعدادی ریالی

✔   امکان تعریف واحد سنجش کالا ( اصلی، کمکی، ضرایب تبدیل و تلورانس تبدیل)

✔   دسته بندی کالاها به سه سطح گروه، نوع و مدل کالا و تعیین وضعیت کالا

✔   تعریف سلسله مراتبی کالاها (در سه سطح )

✔   امکان تعیین نقطه سفارش

✔   امکان تخصیص کدینگ رشته ای و عددی وهمچنین تعیین و چاپ بارکد برای هر کالا

✔   امکان تغییر کد کالا

✔   امکان تعیین واحد های سنجش برای نوع کالا و اختصاص آن به تمامی مدل ها

✔   امکان تعریف انواع رسید و حواله (مصرفی، مرجوعی، برگشت از فروش و …)

✔   امکان تخصیص کالا به یک یا چند انبار و تعیین موجودی اول دوره ی کالا در هر انبار

✔   انتقال انبار به انبار کالا و صدور اتوماتیک رسید و حواله های مربوطه

✔   امکان تعیین ساختار کالا (BOM) و تولید کالا براساس فرمول ساخت و صدور اتوماتیک رسید و حواله های مرتبط

✔   امکان تعیین نحوه قیمت گذاری حواله ها در سطح انبار

✔   قیمت گذاری حواله بر مبنای Manual, Moving Average, LIFO, FIFO

✔   قیمت گذاری رسید و حواله مرجوعی، حواله انتقالی و رسید مغایرت انبارگردانی به صورت اتوماتیک

✔   امکان برگشت از قیمت گذاری تا تاریخ معین

✔   عملیات مربوط به انبارگردانی (لیست کالاهای انبار گردانی، ثبت شمارش وچاپ Tag انبارگردانی)

✔   صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک و یا دستی جهت عملیات انبار

✔   محدود کردن کاربران بر اساس انواع رسید ها و حواله ها

✔   امکان تعریف نقطه سفارش بر اساس فرمول قابل تنظیم و به روزرسانی نقطه سفارش توسط خود سیستم

✔   تهیه گزارشات موجودی انبار بر اساس فیلتر های متنوع شامل انبار خاص یا کلیه ی انبار ها، کالاهای خاص،

✔   شرط راکد بودن، کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند، شرط موجودی اولیه و …

✔   امکان جستجوی رسید، حواله و سفارش

✔   کاردکس کالاها بر اساس فیلترهای متنوع

✔   چاپ گردش کالاها

✔   امکان تهیه گزارشات کاردکس و موجودی انبارها بر اساس فیلترهای متفاوت

این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

0 0 رای
امتیاز شما
خانه آموزشگاه وبلاگ فروشگاه فریلنسری