سیستم مدیریت اتوماسیون اداری

  /  سیستم مدیریت اتوماسیون اداری

سیستم مدیریت اتوماسیون اداری

✔   طبقه بندی اتوماتیک نامه
✔   امکان تعریف پوشه های عمومی و شخصی
✔   طبقه بندی گیرنده ها جهت هر یک از پرسنل
✔   تعریف سطوح دسترسی جهت نامه ها (عادی، محرمانه، سری و…)
✔   تعریف اولویت نامه (عادی، فوری، خیلی فوری،…)
✔   تعریف اشخاص و سازمان های طرف مکاتبه در خارج از سازمان
✔   استفاده از ساعت و تاریخ دستگاه مرکزی (server )، در هنگام ثبت اطلاعات
✔   امکان ایجاد نامه های مرتبط و تعریف انواع ارتباطات (عطف، پیرو،…)
✔  طبقه بندی نامه ها در پوشه های قابل تعریف به شکل درخت واره و در سطوح نامحدود
✔   ارجاع و ارسال اسناد و نامه های بایگانی شده به کارتابل کاربران
✔   مشخص نمودن مسئولیت و سمت ها در چارت سازمانی
✔   امکان تعریف ارتباط بین سمت ها در چارت سازمانی
✔   امکان تعریف الگو های (قالب) نامه از هر نوع به صورت عمومی و شخصی
✔   امکان تعریف امضای کاربران به صورت عکس و انتقال آن به انتهای نامه
✔   بایگانی عمومی و شخصی با امکان طبقه بندی در سطوح نامحدود
✔   امکان تعریف سطوح دسترسی در شاخه های مختلف بایگانی عمومی جهت امکان تعریف مراحل گردش نامه و پیگیری آن
✔   امکان مشاهده نامه های مرتبط با یکدیگر و گردش اتوماسیون اداری
✔   ارسال و دریافت نامه از طریق پست الکترونیکی (Email)، پیامک(SMS)، فکس با استفاده از رابط برنامه (Winfax)
✔   امکان کنترل کارتابل و نامه های فرستاده دیگر کاربران (در صورت داشتن مجوز)
✔   امکان تعریف لیست وظایف هر پرسنل
✔  امکان خواندن تصویر از طریق فایل و اسکنر
✔   امکان مشاهده سابقه نامه به صورت درخت واره
✔  امکان تعریف قرارهای ملاقات، همایش و جلسات
✔   امكان دسترسی به نامه های پیرو و عطف هر نامه
✔   امکان نگهداری ضمایم در دیتابیس، Shared Folder و FTP Server
✔   امکان اضافه کردن فايل هاي پیوست بطور نامحدود در کارتابل کاربران
✔   تنظیم گزارش کار روزانه برطبق نامه های ارسالی به هر یک از پرسنل
✔   امکان ارسال اطلاعات با فرمت های مختلف از جمله Excel ، Word و…
✔   تعیین سطح دسترسی هر یک از کاربران جهت استفاده از بخشهای مختلف نرم افزار دبیرخانه

این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

0 0 رای
امتیاز شما
خانه آموزشگاه وبلاگ فروشگاه فریلنسری