سیستم بایگانی

  /  سیستم بایگانی

سیستم بایگانی

✔  امکان تعريف پوشه هاي عمومي و شخصي در سیستم دبیرخانه

✔  مشخص نمودن مسئوليت و سمت‌ها در چارت سازماني

✔  امکان تعريف ارتباط بين سمت‌ها در چارت سازماني

✔  امکان تعريف الگو‌هاي (قالب) نامه از هر نوع به صورت عمومي و شخصي در نرم افزار دبیرخانه

✔  طبقه بندي نامه ها در پوشه هاي قابل تعريف به شکل درخت واره و در سطوح نامحدود

✔  بايگاني عمومي و شخصي با امکان طبقه بندي در سطوح نامحدود

✔  امکان تعريف سطوح دسترسي در شاخه هاي مختلف بايگاني عمومي جهت امکان تعريف مراحل

✔  امکان ورود تصوير و اسکن فایل ها از طريق اسکنراین صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.0 0 رای
امتیاز شما
خانه آموزشگاه وبلاگ فروشگاه فریلنسری